Zpěv závěru veršů na jednom tónu

Pokud zpěv v závěru verše končí na stejných notách, je rytmus zpěvu odvozen od délek jednotlivých slabik, které mohou být zkráceny až na dvě osminky, příp. osminku a čtvrťovou notu s tečkou, následovaná čtvrťovou pomlkou (v kombinaci s předchozím pravidlem čtvrťová pomlka odpadá za čtvrťovou notou s tečkou, nikoliv za dvěma osminkami). Tyto rytmické odchylky jsou naznačeny malými notami nad příslušným textem.