Nedělní graduál

Nedělní graduál, který jsme připravili k vydání na začátku roku 2020, obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie). P. Josef Olejník se zaměřil především na zpěvy ke slavnostem a svátkům svatých, na liturgii Svatého týdne, svěcení kněží, vánoční, adventní, postní a velikonoční dobu, ale to neznamená, že by liturgii pro mezidobí nějak opomíjel. Vždyť první responsoriální žalmy na neděle vznikly již v první sbírce žalmů Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid z roku 1971. V letech 1978 až 1981 pak vyšly responsoriální žalmy pro všechny neděle a cykly A, B a C (dnes jsou součástí Žaltáře pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady).

V roce 1965 složil P. J. Olejník první proprium, které bylo k 23. neděli po Svatém Duchu (to bylo ještě před reformou kalendáře; dnes odpovídá 33. neděli v mezidobí). Na konkrétní objednávku P. Jana Krista složil proprium k 3.–6. neděli po Zjevení Páně (odpovídá dnešní 5. neděli v mezidobí). Na začátku 70. let složil pro sestry boromejky proprium k 19. neděli v mezidobí a pak následovaly propria k 27. a 29. neděli v mezidobí. Od roku 2001 P. J. Olejník postupně zhudebňoval chybějící nedělní propria. Měl dokonce v úmyslu zkomponovat ke každé neděli v mezidobí vstupní zpěv a dvě antifony k přijímání (jedna s textem z Knihy žalmů, druhá s textem z Nového zákona), ale toto dílo již nedokončil.

Vzhledem k tomu, že P. J. Olejník zhudebnil cca 500 antifon z Českého misálu a některé se v liturgii opakují, bylo možné chybějící propria doplnit. Pokud chybějící antifona nebyla zhudebněna, byla místo ní použita jiná vhodná. Nakonec se podařilo sestavit liturgické zpěvy na každou neděli v mezidobí. Některé antifony dokonce existují v různých variantách, které byly zachovány (např. jednohlasá verze a verze pro 4hlasý sbor).

V dodatku je uvedeno několik schémat pro zpěv před evangeliem. Aby bylo možné tento zpěv zpívat podle libovolného schématu s příslušným textem verše před evangeliem, je v graduálu vložena samostatná příloha obsahující texty veršů před evangeliem pro neděle v mezidobí. V dodatku je také uvedeno apoštolské Vyznání víry, které složil P. J. Olejník pro P. Cyrila Vrbíka a jeho farnost v Dubu nad Moravou v roce 1997, a dále některé modlitby a antifony, které jsou určeny k liturgii, ale bez konkrétního zařazení.

Vyšlo s církevním schválením.

Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů z Nedělního graduálu. CD nazpívaly tyto scholy a sbory: Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí pod vedením Cecilie Pecháčkové, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce pod vedením Ivany Juráňové, Beati Cantores Holešov pod vedením Jana Kotase, Campanula Jeseník pod vedením Michaela Dvořáka, Schola Dolní Lhota pod vedením Vladimíra Pavlíka, Schola Opava pod vedením Magdalény Sovadinové, Schola OP Olomouc pod vedením Jany Synkové a Tobiáše Kučery, Schola Ostrava-Pustkovec pod vedením Jany Netočné a Schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pod vedením Ondřeje Talaše. Zvuk Jaroslav Topinka, zvuková režie Pavel Kunčar.

Zpěvník: 372 stran, váz., A5 na šířku, 295 Kč
Varhanní doprovod + CD: 334 stran, váz., A4 na šířku, 397 Kč

Odkaz na knihu na e-shopu:
https://www.maticecm.cz/?act=nabidka&id=6b575a6961326d62616d746f616d6163614a
527759326c6b6d673d3d