únor

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Vánoční graduál č. 89–94

Zpěv: 89, 90, 91a, 91b

Doprovod: 89D, 90D, 91aD, 91bD

OL257 – Hospodin zástupů, on je král slávy! – Žalm 24

3. 2. nezávazná památka sv. Blažeje

OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. – Žalm 117

3. 2. nezávazná památka sv. Ansgara

OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. – Žalm 96

5. 2. Památka sv. Agáty

Sváteční graduál č. 814a–815

OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. – Žalm 31

6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

OL272 – Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem. – Žalm 126

8. 2. nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho

OL312 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. – Žalm 34

8. 2. nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity

OL305 – Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu! – Žalm 45

OL306 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! – Žalm 45

Kancionál 643 – Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Ž 45 (44)

10. 2. Památka sv. Scholastiky

Sváteční graduál č. 828, 830

OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! – Žalm 148

11. 2. nezávazná památka Panny Marie Lurdské

Sváteční graduál č. 805, 623

OL258 – Ty jsi čest našeho lidu. – Jdt 13

17. 2. nezávazná památka sv. Alexia a druhů

OL312 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. – Žalm 34

21. 2. nezávazná památka sv. Petra Damianiho

OL299 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

22. 2. Svátek Stolce sv. Petra

Sváteční graduál č. 602, 633

OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. – Žalm 23

OL96 – Pán je můj pastýř, nic mi neschází. – Žalm 23

23. 2. Památka sv. Polykarpa

Sváteční graduál č. 814, 815

OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. – Žalm 31