únor

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Vánoční graduál č. 89–94

Zpěv: 89, 90, 91a, 91b

Doprovod: 89D, 90D, 91aD, 91bD

*202 – Hospodin zástupů, on je král slávy. Ž 24 (23)

3. 2. nezávazná památka sv. Blažeje

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

3. 2. nezávazná památka sv. Ansgara

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

5. 2. 2019 Památka sv. Agáty

Sváteční graduál č. 814a–815

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

8. 2. nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

8. 2. nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity

Kancionál 643 – Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Ž 45 (44)

10. 2. Památka sv. Scholastiky

Sváteční graduál č. 828, 830

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

11. 2. nezávazná památka Panny Marie Lurdské

Sváteční graduál č. 805, 623

*243 – Ty jsi čest našeho lidu. Jdt 13,18

17. 2. nezávazná památka sv. Alexia a druhů

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

21. 2. nezávazná památka sv. Petra Damianiho

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

22. 2. Svátek Stolce sv. Petra

Sváteční graduál č. 602, 633

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

23. 2. Památka sv. Polykarpa

Sváteční graduál č. 814, 815

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)