25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

Sváteční graduál č. 609–612

*205 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)