březen

4. 3. nezávazná památka sv. Kazimíra

*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

19. 3. Slavnost sv. Josefa

Sváteční graduál č. 603–608

*211 – Jeho potomstvo potrvá navěky. Ž 89 (88)

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

Sváteční graduál č. 609–612

*205 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)