Exsultet

olejnik_exultet_001 olejnik_exultet_002 olejnik_exultet_003 olejnik_exultet_004 olejnik_exultet_005 olejnik_exultet_006 olejnik_exultet_007 olejnik_exultet_008 olejnik_exultet_009 olejnik_exultet_010 olejnik_exultet_011 olejnik_exultet_012

Velikonoční chvalozpěv

Doba postní je přípravou na slavnost velikonočního tajemství. Součástí liturgie vigilie je i velikonoční chvalozpěv – exsultet. V českých zemích se kromě chorálního nápěvu můžeme setkat i s nápěvem P. Olejníka. Notový záznam najdete ve Velikonočním graduálu č. 45.

Chorální českou verzi exsultetu naleznete na webu liturgie.cz.