Exsultet

Velikonoční chvalozpěv

Doba postní je přípravou na slavnost velikonočního tajemství. Součástí liturgie vigilie je i velikonoční chvalozpěv – exsultet. V českých zemích se kromě chorálního nápěvu můžeme setkat i s nápěvem P. Olejníka. Notový záznam najdete ve Velikonočním graduálu č. 45.

Chorální českou verzi exsultetu naleznete na webu liturgie.cz.

Zvukové nahrávky