Natočeno v katedrále sv. Václava v Olomouci 5. května 2009

Do celkového času 26 min.25 sec. se vejde nádherný hudební i duchovní zážitek, slavnostní zpívané nešpory ve zhudebnění P. Josefa Olejníka.

Modlitbě nešpor předsedal jáhen Václav Fojtík, krátké čtení Michal Jadavan, sbormistr Aleš Písařovic, varhany Kamil Škoda. Hudební režie Radka Rozkovcová, zvuková režie Jaroslav Topinka.

http://www.proglas.cz/podporit-proglas/e-shop/nosice/cd-slavnostni-zpivane-nespory/

Svatý Václav 2014 - nešpory

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v banneru

Slavnostní zpívané nešpory v Olomouci

Nejbližší termíny:

 15. ledna 2017 v 17:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
5. února 2017 v 17:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
19. února 2017 v 17:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
5. března 2017 v 17:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
19. března 2017 v 17:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
2. dubna 2017 v 18:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
7. května 2017 v 18:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
21. května 2017 v 18:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
4. června 2017 v 18:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
18. června 2017 v 18:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
nespory vaclav 2014