Slavnostní zpívané nešpory – CD

Natočeno v katedrále sv. Václava v Olomouci 5. května 2009

Do celkového času 26 min.25 sec. se vejde nádherný hudební i duchovní zážitek, slavnostní zpívané nešpory ve zhudebnění P. Josefa Olejníka.

Modlitbě nešpor předsedal jáhen Václav Fojtík, krátké čtení Michal Jadavan, sbormistr Aleš Písařovic, varhany Kamil Škoda. Hudební režie Radka Rozkovcová, zvuková režie Jaroslav Topinka.

http://www.proglas.cz/podporit-proglas/e-shop/nosice/cd-slavnostni-zpivane-nespory/

Svatý Václav 2014 - nešpory

Slavnostní zpívané nešpory v Olomouci

nespory vaclav 2014