Sváteční graduál

Dva roky po vydání Obřadního graduálu jsme připravili k vydání Sváteční graduál, který je zaměřen na nejvýznamnější část díla P. Josefa Olejníka – na propria ke svatým. Jedná se o zhudebněné proměnlivé texty mše svaté (vstupní antifona, zpěv před evangeliem, zpěv k obětnímu průvodu, antifona k přijímání a další zpěvy).

Sváteční graduál obsahuje liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku včetně výročí posvěcení kostela. Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku, či památce konkrétního světce (Vlastní zpěvy o svatých). Jiná propria jsou společná, a je možné je použít během liturgického roku vícekrát (Společné zpěvy o svatých). Propria vznikala podle potřeby jednotlivých liturgických slavností většinou na přání kněží nebo představitelů řádů (svátek některého světce, titulární slavnost kostela, svátek patrona řeholního společenství, apod.). To se nakonec ukázalo jako nejšťastnější, protože zpěvy nevznikaly násilně, ale na základě konkrétních impulzů, které vtiskují zpěvům osobitý charakter. P. J. Olejník k tomu píše: „Musel jsem psát, protože to po mně žádali, a to čím dál častěji k různým příležitostem. A já se snažil, aby to bylo opravdové, abych nepsal hlouposti.

Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů ze Svátečního graduálu. CD natočili Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí pod vedením Cecilie Pecháčkové, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce pod vedením Ivany Juráňové, Misty Velká Bystřice, Chorus Mauritiensis pod vedením Tomáše Kláska, Schola Dolní Lhota pod vedením Vladimíra Pavlíka, Beati Cantores Holešov pod vedením Jana Kotase, Schola Hutisko-Solanec pod vedením Martina Kováře, Sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci pod vedením Ondřeje Talaše, Schola Opava pod vedením Magdalény Sovadinové a Schola OP Olomouc pod vedením Jany Synkové. Zvuk Jaroslav Topinka, zvuková režie Pavel Kunčar.

Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 472 stran, K787 Cena: 290,00 Kč
Varhanní doprovod + CD: Váz., A4 na šířku, 448 stran, K786 Cena: 397,00 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.
2016

Svatý Martin

Ochutnávka

Audionahrávky