Obřadní graduál

obal-obradni-grad

Tento Obřadní graduál byl vydán v roce 100. výročí narození P. Josefa Olejníka.

Obsahuje liturgické zpěvy pro mše svaté spojené s určitými obřady (biřmování, svěcení biskupů, kněží a jáhnů, zasvěcení panen a řeholní sliby, svatební obřady, svěcení kostela a oltáře), mše za různé potřeby (za papeže, za biskupa, za služebníky církve, za kněžská povolání, za řeholní povolání, za jednotu křesťanů), votivní mše (o Eucharistii, o nejdražší krvi Páně), pohřební obřady a mše za zemřelé. Na závěr Obřadního graduálu jsou zařazeny dodatky – Žalm 150, Svatební píseň, Zpěvy před evangeliem pro pohřební obřady, Píseň o městě nebeském, píseň V náruči Boží, modlitba Zdrávas, Královno, modlitba Salve Regina.

Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD, na kterém jsou nahrány všechny liturgické zpěvy z Obřadního graduálu.

CD nazpíval Velkobystřický chrámový sbor pod vedením Ivany Juráňové (varhany sr. Rafaela Kastlová), vokální soubor MISTY z Velké Bystřice (sóla Ondřej Liňa a Anna Marie Juráňová, varhany sr. Rafaela Kastlová), Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí pod vedením Cecilie Pecháčkové a Marie Heylové (varhany Cecilie Pecháčková) a Sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci pod vedením Jiřího Janalíka (varhany Ondřej Talaš). Zvuk Jaroslav Topinka.

Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 248 stran, K755 Cena: 230,00 Kč

Varhanní doprovod + CD: Váz., A4 na šířku, 198 stran, K754 Cena: 330,00 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.

http://www.maticecm.cz/

2014

Obsah graduálu v pdf.

Chvalte Hospodina (Žalm 150)

Noty

Posvěcení kostela – proprium

Mše za zemřelé – proprium

Věřím, že můj Vykupitel žije

České requiem (vč. sekvence a ordinaria)

České requiem

„Duch Páně naplňuje celý svět“ Obřadní graduál 901
Audio přehrávač