duben

11. 4. Památka sv. Stanislava

Sváteční graduál č. 817–818

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

13. 4. nezávazná památka sv. Martina I.

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

21. 4. nezávazná památka sv. Anselma

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

23. 4. Svátek sv. Vojtěcha

Sváteční graduál č. 613–614, 696

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

24. 4. nezávazná památka sv. Jiří

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

24. 4. nezávazná památka sv. Fidela

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty

Sváteční graduál č. 615–616

*212 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

28. 4. nezávazná památka. sv. Petra Chanela

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

28. 4. nezávazná památka sv. Ludvíka M. Grigniona

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské

Sváteční graduál č. 831–832

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

30. 4. nezávazná památka sv. Zikmunda

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

30. 4. nezávazná památka sv. Pia V.

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)