Svatý Michaeli

Během působení v kněžském semináři inspiruje P. Šuránek k složení modlitby ke svatému Michaeli archandělu, která se stává Olejníkovou skladatelskou prvotinou (1949).

Skladba byla původně zkomponována v tónině d moll, později byla transponována do c moll.

V dnešní době byla píseň publikována ve zpěvníku Písně k Boží chvále (č. 18, Matice cyrilometodějská 2010), a v nejnovějším vydání Kancionálu (2013) ji najdeme pod číslem 077. V Olejníkových publikacích ji najdeme ve Svátečním graduálu (2016), kde je ve dvou verzích s č. 858 a 858a.

Zde k dispozici noty s varhanním doprovodemSvatý Michaeli

Notový zápis melodie pro lid najedete na webu kancional.cz/077.

Svatý Michaeli

Oltářní obraz v kostele sv. Michala v Olomouci (svatymichal.cz).