Velikonoční graduál ꟷ 2. vydání

První vydání Velikonočního graduálu z roku 2001 je již rozebráno, a tak vzniká potřeba jej znovu vydat. Nové vydání Velikonočního graduálu by se mělo uskutečnit v roce 2020. Na rozdíl od prvního vydání však bude obsahovat liturgické zpěvy na všechny neděle postní a na všechny neděle velikonoční. Také dojde k vylepšené sazbě, neboť od prvního vydání máme dnes více zkušeností se sazbou tak náročného díla, jakým je hudba P. J. Olejníka. Vzhledem k tomu, že v roce 2006 vyšly Nedělní nešpory, nebude nutné tyto zpěvy v nové verzi Velikonočním graduálu opakovat.

Podobně jako u ostatních graduálů, bude Velikonoční graduál obsahovat nahrávky liturgických zpěvů na přiloženém CD.

1. Slitováváš se nade všemi, Bože

5. Napravme, co jsme zavinili

6. Kdo dnem i nocí, rozjímá zákon Hospodinův

38. Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa