Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?
Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.
Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA POSTNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

14. 4. 2019 Květná neděle C

Velikonoční graduál č. 14–22

*21 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22 (21)

Květná neděle ꟷ antifony I

Květná neděle ꟷ antifony II

15. 4. 2019 Pondělí svatého týdne

*22 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

16. 4. 2019 Úterý svatého týdne

*23 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

17. 4. 2019 Středa svatého týdne

*24 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce. Ž 69 (68)

18. 4. 2019 Zelený čtvrtek

Liturgie památky Večeře Páně: Velikonoční graduál č. 27–33

*26 – Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. Ž 116 (115)

19. 4. 2019 Velký pátek

Liturgie Památky umučení Páně: Velikonoční graduál č. 35–40

*27 – Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Ž 31 (30)

Výzva k uctívání sv. kříže

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v banneru

20. 4. 2019 Bílá sobota

Slavnost vzkříšení

Velikonoční vigilie:

Velikonoční graduál č. 44–62

Exsultet

Křestní bohoslužba – litanie ke všem svatym

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – žalmy

žalmy zařadit dle příslušných čtení po konzultaci s knězem

1. Gn 1,1–2,2:
*28 – Sešli svého Ducha, Pane, a obnova tvářnost země. Ž 104 (103)

nebo:
*29 – Země je plná Hospodinovy milosti. Ž 33 (32)

2. Gn 22,1–18:
*30 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

3. Ex 14,15–15,1:
*31 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. Ex 15

4. Iz 54,5–14:
*32 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

5. Iz 55,1–11:
*33 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

6. Bar 3,9–15.32–4,4:
*34 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

7. Ez 36,16–17a.18–28:
*35 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože. Ž 42 (41)

nebo:
*36 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

Epištola Řím 6,3–11:
*37 – Aleluja, aleluja, aleluja. Ž 118 (117)


DOBA VELIKONOČNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C


21. 4. 2019 Neděle zmrtvýchvstání

Velikonoční graduál č. 63–69

Velikonoční sekvence

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro dny postní a velikonoční obsahuje fialový II. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).