Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA VELIKONOČNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


21. 5. 2020 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Velikonoční graduál č. 83–86

*44 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

22. 5. 2020 Pátek po 6. neděli velikonoční

*409 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

22. 5. nezávazná památka sv. Rity z Cascie

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

23. 5. 2020 Sobota po 6. neděli velikonoční

*410 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

24. 5. 2020 7. neděle velikonoční

*45 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka
25. 5. nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

25. 5. nezávazná památka sv. Řehoře VII.

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

25. 5. nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

26. 5. Památka sv. Filipa Neriho

Sváteční graduál č. 645, 616

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

30. 5. Památka sv. Zdislavy

Sváteční graduál č. 676–677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Sváteční graduál č. 622–623

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2–6

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny doby postní a velikonoční obsahuje fialový II. díl žaltáře.

Propria postního a velikonočního období shrnuje Velikonoční graduál.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).