Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

15. 9. 2019 24. neděle v mezidobí C

*181 – Vstanu a půjdu k svému Otci. Ž 51 (50)

16. 9. 2019 Památka sv. Ludmily

Sváteční graduál č. 817, 736, 691

*555 – Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu. Ž 28 (27)

*234 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

17. 9. 2019 Úterý 24. týdne v mezidobí

*556 – Chci kráčet v nevinnosti srdce. Ž 101 (100)

17. 9. nezávazná památka sv. Kornelia a Cypriána

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

17. 9. nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

18. 9. 2019 Středa 24. týdne v mezidobí

*557 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

19. 9. 2019 Čtvrtek 24. týdne v mezidobí

*558 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

19. 9. nezávazná památka sv. Januária

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

20. 9. 2019 Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

*559 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

21. 9. 2019 Svátek sv. Matouše

Sváteční graduál č. 806, 699, 808–809

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

22. 9. 2019 25. neděle v mezidobí C

*182 – Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. Ž 113 (112)

23. 9. 2019 Památka sv. Pia z Pietrelciny

*561 – Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Ž 126 (125)

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

24. 9. 2019 Úterý 25. týdne v mezidobí

*562 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

26. 9. nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

27. 9. Památka sv. Vincence z Paula

Sváteční graduál č. 692–693

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

28. 9. 2019 Slavnost sv. Václava

Sváteční graduál č. 694–699, 667

*235 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

29. 9. 2019 26. neděle v mezidobí C

30. 9. Památka sv. Jeronýma

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí obsahuje mramorově zelený III. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).