Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

18. 1. 2020 Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Vánoční graduál č. 84–88

Obřadní graduál č. 950, 951

*626 – Hospodine, z tvé síly se raduje král. Ž 21 (20)

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

19. 1. 2020 2. neděle v mezidobí A

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

nebo votivní mše svatá: „Za jednotu křesťanů…“

Obřadní graduál č. 950–951

20. 1. 2020 Pondělí 2. týdne v mezidobí

*627 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

20. 1. nezávazná památka sv. Šebestiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

21. 1. 2020 Památka sv. Anežky Římské

Sváteční graduál č. 814a, 815

*628 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

22. 1. 2020 Středa 2. týdne v mezidobí

*629 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

22. 1. nezávazná památka sv. Vincence

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

23. 1. 2020 Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

*630 – V Boha důvěřuji, nebudu se bát. Ž 56 (55)

24. 1. 2020 Památka sv. Františka Saleského

Sváteční graduál č. 678, 825

*631 – Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se! Ž 57 (56)

*196 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sváteční graduál č. 632, 810

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

26. 1. 2020 3. neděle v mezidobí A

*52 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka
27. 1. 2020 Pondělí 3. týdne v mezidobí

*633 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Merici

*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

28. 1. 2020 Památka sv. Tomáše Akvinského

Sváteční graduál č. 826–827

*634 – Hospodin zástupů, on je král slávy. Ž 24 (23)

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

29. 1. 2020 Středa 3. týdne v mezidobí

*635 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

30. 1. 2020 Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

*636 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

31. 1. 2020 Památka sv. Jana Boska

Sváteční graduál č. 837–838

*637 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

1. 2. 2020 Sobota 3. týdne v mezidobí

*638 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

2. 2. 2020 Svátek Uvedení Páně do chrámu

Vánoční graduál č. 89–94

Zpěv: 89, 90, 91a, 91b

Doprovod: 89D, 90D, 91aD, 91bD

*202 – Hospodin zástupů, on je král slávy. Ž 24 (23)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny doby adventní a vánoční obsahuje adventní fialový II. díl žaltáře.

Propria adventního a vánočního období shrnuje Vánoční graduál.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).