Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

10. 11. 2019 32. neděle v mezidobí C

*189 – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16)

11. 11. 2019 Památka sv. Martina Tourského

Sváteční graduál č. 725–729, 607, 825

*603 – Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ž 139 (138)

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

12. 11. 2019 Památka sv. Josafata

Sváteční graduál č. 814–815

*604 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

13. 11. 2019 Památka sv. Anežky České

Sváteční graduál č. 730–734, 726

*605 – Povstaň, Bože, suď zemi! Ž 82 (81)

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

14. 11. 2019 Čtvrtek 32. týdne v mezidobí

*606 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

15. 11. 2019 Pátek 32. týdne v mezidobí

*607 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

15. 11. nezávazná památka sv. Alberta Velikého

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

16. 11. 2019 Sobota 32. týdne v mezidobí

*608 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

16. 11. nezávazná památka sv. Markéty Skotské

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

16. 11. nezávazná památka sv. Gertrudy

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

17. 11. 2019 33. neděle v mezidobí C

*190 – Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. Ž 98 (97)

18. 11. nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

*201 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sváteční graduál č. 804, 670

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

22. 11. Památka sv. Cecílie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

23. 11. nezávazná památka sv. Klementa I.

Sváteční graduál č. 820–822

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

23. 11. nezávazná památka sv. Kolumbána

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Sváteční graduál č. 684, 819

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

25. 11. nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

30. 11. Svátek sv. Ondřeje

Sváteční graduál č. 737–738

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí obsahuje mramorově zelený III. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).