Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA VELIKONOČNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

26. 5. 2019 6. neděle velikonoční C

*151 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

27. 5. 2019 Pondělí po 6. neděli velikonoční

*405 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

28. 5. 2019 Úterý po 6. neděli velikonoční

*406 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

29. 5. 2019 Středa po 6. neděli velikonoční

*407 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

Večerní mše svatá: Vigilie slavnosti

Velikonoční graduál č. 83–86

*152 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

30. 5. 2019 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Velikonoční graduál č. 83–86

*152 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

31. 5. 2019 Svátek Navštívení Panny Marie

Sváteční graduál č. 622–623

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2–6

1. 6. 2019 Památka sv. Justina

Sváteční graduál č. 680, 827

*410 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

2. 6. 2019 7. neděle velikonoční C

*153 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

7. 6. 2019 večerní mše svatá:

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Velikonoční graduál č. 87–92

*154 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

9. 6. 2019 Slavnost Seslání Ducha Svatého C

Velikonoční graduál č. 97–103

Protože se zpěvy dají použít také při udílení biřmování, najdete je i v Obřadním graduálu č. 901–903.

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro dny postní a velikonoční obsahuje fialový II. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).