červenec

3. 7. Svátek sv. Tomáše

Sváteční graduál č. 638–639

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

4. 7. nezávazná památka sv. Prokopa

Sváteční graduál č. 640–642

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

4. 7. nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Sváteční graduál č. 643–648, 626

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

6. 7. nezávazná památka sv. Marie Goretti

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

9. 7. nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

11. 7. Svátek sv. Benedikta

Sváteční graduál č. 835, 641, 825

*221 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

13. 7. nezávazná památka sv. Jindřicha

Sváteční graduál č. 833, 667

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

14. 7. nezávazná památka bl. Hroznaty

Sváteční graduál č. 816, 818

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

14. 7. nezávazná památka sv. Kamila de Lellis

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

15. 7. Památka sv. Bonaventury

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

16. 7. nezávazná památka Panny Marie Karmelské

Sváteční graduál č. 649–650

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

17. 7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

20. 7. nezávazná památka sv. Apolináře

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

21. 7. nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi

*51 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

22. 7. Svátek sv. Marie Magdaleny

Sváteční graduál č. 676–677

*169 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

23. 7. Svátek sv. Brigity

Sváteční graduál č. 651, 830

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

24. 7. nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa

*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

Sváteční graduál č. 652–653

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny

Sváteční graduál č. 654–656

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů

Sváteční graduál č. 645, 616

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

29. 7. Památka sv. Marty

Sváteční graduál č. 657–658

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

30. 7. nezávazná památka sv. Petra Chryzologa

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly

Sváteční graduál č. 659–660, 641, 607

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)