Zpívaný mešní řád

Mešní zpěvy neboli zpívaný mešní řád

Při slavení mše je tedy třeba velice si vážit zpěvu s přihlédnutím k národní osobitosti i k možnostem jednotlivých liturgických shromáždění. I když není vždycky nutné, např. při feriálních mších, zpívat všechny texty, které jsou určeny ke zpěvu, je třeba dbát o to, aby zpěv přisluhujících a lidu nechyběl o nedělích a zasvěcených svátcích. Při výběru částí, které se skutečně zpívají, je třeba dát přednost závažnějším a zvláště těm, které má zpívat kněz nebo jáhen nebo lektor s odpovědí lidu, nebo které přednáší kněz i lid společně.

(IGMR, č 40)

Znamení kříže

Vstupní pozdrav

1) 2 Kor 13,13
2) Řím 1,7
3)
4) Lk 1,27

Orace

Pozdrav a aklamace před evangeliem

Aklamace po evangeliu

Orace

Dialog před prefací

Preface

Tajemství víry

1 – Tvou smrt zvěstujeme
2 – Kdykoli jíme
3 – Zachraň nás

Doxologie eucharistické modlitby

Výzva před modlitbou Páně

Otče náš

Embolismus

Pane Ježíši…

Pozdravení pokoje

Orace

Požehnání

Propuštění lidu

Velikonoční propuštění
Zpívané texty mešního řádu (nápěv chorální i Olejníkův) naleznete na webu liturgie.cz.

Velikonoční propuštění v autorském podání P. Josefa Olejníka při nácviku v Andělské Hoře:

https://www.youtube.com/watch?v=9pw9RE5O3t4&t=988s

Kněžské zpěvy – audio