Doprovod

Olejníkova hudba vyžaduje chorální styl harmonizace. Klasickou harmonizací by došlo k degradaci celého díla, a proto je nutné doprovod přesně dodržovat. Důležité je dodržovat rytmus především v závěru frází.