Nepřízvučné začátky veršů

Je potřeba zkrátit poslední dobu verše na čtvrťovou (ve zpěvu i v doprovodu), pokud následující verš začíná nepřízvučnou slabikou (je před ní uvedena osminová pomlka). Je-li ve varhanním doprovodu (nebo sborovém zpěvu) průtah, hraje se (zpívá se) jen první akord, a pak se pokračuje akordem následujícího verše.