Doba postní je přípravou na slavnost velikonočního tajemství. Součástí liturgie vigilie je i velikonoční chvalozpěv – exultet. V českých zemích se kromě chorálního nápěvu můžeme setkat i s nápěvem P. Olejníka.

Zde k dispozici.

Jinak ho naleznete ve Velikonočním graduálu č. 45.

Ondřej Talaš

Napsat komentář