Velikonoční graduál

Velikonoční graduál obsahuje zhudebněné texty liturgie doby postní od Popeleční středy, zpěvy v liturgii Svatého týdne, v době velikonoční až po slavnost Seslání Ducha Svatého. Graduál je rozšířen o liturgii některých význačných dní: slavnosti Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Zpěvník: Váz., 344, cena: 170,00 Kč

Varhanní doprovod: Váz., 352 stran, cena: 320,00 Kč

Gloria Rosice u Brna 2001 

Podařilo se nám asi 100 ks varhanního doprovodu, který je dostupný na Musica sacra v Brně a v Arcibiskupské knihovně v Olomouci.

Noty

Popeleční středa

Květná neděle – antifony I

Květná neděle – antifony II

Výzva k uctívání sv. kříže

Exultet

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – žalmy

Křestní bohoslužba – litanie ke všem svatym

Velikonoční sekvence

Seslání Ducha Svatého (vstupní antifona a antifona k přijímání)

1. Slitováváš se nade všemi, Bože

5. Napravme, co jsme zavinili

6. Kdo dnem i nocí rozjímá

38. Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa