Velikonoční graduál

Velikonoční graduál obsahuje zhudebněné texty liturgie doby postní od Popeleční středy, zpěvy v liturgii Svatého týdne, v době velikonoční až po slavnost Seslání Ducha Svatého. Graduál je rozšířen o liturgii některých význačných dní: slavnosti Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Zpěvník: Váz., 344, cena: 170,00 Kč

Varhanní doprovod: Váz., 352 stran, cena: 320,00 Kč

2001
Poslední kusy doprovodu dostupné u knihkupce Vladimíra Maňase, který má graduály na skladě: tel. 603 268 798, e-mail: hosana.vm@seznam.cz.

1. Slitováváš se nade všemi, Bože

5. Napravme, co jsme zavinili

6. Kdo dnem i nocí, rozjímá zákon Hospodinův

38. Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa