Nově přepracované Žaltáře od P. Josefa Olejníka

Aktualizace květen 2023

Arcibiskupství olomoucké vydává nově přepracované Žaltáře od P. Josefa Olejníka ve dvou svazcích. Žaltář I obsahuje responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonočni, což odpovídá dvěma původním sbírkám Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady (tzv. „červený žaltář“, 1994) a Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční (tzv. „fialový žaltář“, 2002). Žaltář II obsahuje responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, což odpovídá dvěma původním sbírkám Žaltář pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a cyklus 2 (tzv. „zelené žaltáře“, 2002).

Nově přepracované Žaltáře se opírají o rukopisy liturgických zpěvů P. Josefa Olejníka (nejen responzoriálních žalmů) v průběhu celé jeho skladatelské tvorby, kdy docházelo k určitému vývoji a ustálení pravidel pro zhudebnění liturgických textů, což s sebou přinášelo i různé verze responzoriálních žalmů. P. Josef Olejník se přímo podílel pouze na žalmech v „červeném žaltáři“, zatímco ostatní sbírky byly zpracovány panem Janem Markem na základě existujících žalmů a notového zápisu chybějících asi 90 dalších žalmů. Výsledkem byly čtyři sbírky žalmů, kde se stejné žalmy nebo žalmové texty opakují v různých verzích a variantách, některé žalmové texty jsou zapsány podle původních provizorních liturgických textů ze 70. let, i když je P. Josef Olejník v 90. letech přepracoval podle současných liturgických textů, ale především se zde objevuje velké množství chyb (chybná nebo nevhodná odpověď, nesprávně vybraný žalm nebo verše žalmu, chyby v textech i notovém zápisu), které činí některé žalmy proveditelné jen s obtížemi, a to po náležité přípravě a úpravě žalmu.

Tímto delším úvodem se snažíme vysvětlit, proč byly Žaltáře tak zásadním způsobem přepracovány a proč nebyly vydány původní Žaltáře, kde by se „jen“ opravily chyby. Rozsah oprav je totiž tak velký, že nelze používat původní i nové Žaltáře současně. Podle vypracovaného seznamu změn by bylo možné ručně opravit původní Olejníkovy žalmy v „červeném žaltáři“, ale u ostatních Žaltářů si to lze jen stěží představit.

Žaltář – změny v novém vydání

Nové vydání Žaltářů přináší kromě odstranění výše zmíněných nedostatků také některé pozitiva:

  • Aplikace současných liturgických textů u všech žalmů
  • Zavedení jednotných pravidel pro sazbu liturgických zpěvů (aplikováno již u nově vydávaných graduálů)
  • Lepší orientace interpretů v rytmických odchylkách od pevného schématu
  • Možnost výběru z několika verzí téhož žalmu (některé žalmy P. Josef Olejník zhudebnil vícekrát)
  • Původní 4 svazky nahrazeny 2 svazky, což snižuje náklady na pořízení Žaltářů
  • Doplnění žalmů k nově vytvořeným svátkům (Panny Marie, Matky Církve a Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze) a k rozšiřené liturgii svátku Svaté rodiny a Křtu Páně (cyklus B a C) a vigilii Seslání Ducha Svatého.

Řazení jednotlivých žalmů odpovídá uspořádání podle Českého misálu, kdy jsou v Žaltáři I uvedeny žalmy pro neděle (cyklus A, B a C), za kterými následují žalmy pro všední dny následujícího týdne (neplatí pro liturgické mezidobí). Pokud se některý žalm v rámci tohoto uspořádání ve sbírce již nacházi, je na příslušném místě uveden odkaz na jeho první výskyt. Poté jsou uvedeny žalmy pro vlastní slavnosti, svátky a památky svatých podle kalendáře, následované žalmy pro výročí posvěcení kostela a společné památky svatých. Nakonec jsou zařazeny žalmy k vybraným obřadům (křest, biřmování, svěcení jáhnů, kněží a biskupů, svatba, žehnání opata a abatyše, řeholní sliby, svěcení kostela a pohřeb). V Žaltáři II jsou pak uvedeny žalmy pro všední dny liturgického mezidobí (nejprve cyklus 1, potom cyklus 2).

Plně si uvědomujeme, že dochází k zásadní změně Žaltářů oproti těm, které byly vydány před 27, resp. 19 lety, a na které jsme si už všichni zvykli, ale bylo potřeba se s odstupem času podívat kriticky na dílo P. Josefa Olejnika a aplikovat zkušenosti z liturgické praxe.

Kromě svázaného vydání nových Žaltářů bude k dispozici nesvázaná verze, která může být vhodná pro zpěváky.

Vladimír Pavlík, uspořádání a sazba

Kde nové žaltáře sehnat?

Žaltáře jsou k dispozici na AO od 3. listopadu 2021.

Nové přepracované Žaltáře je možné zakoupit v Arcibiskupské knihovně v Olomouci, Wurmova 11, tel. 587 405 430. 

Na požádání je zasíláme poštou. Platba převodem na účet. 

Pište prosím na e-mail: [email protected]

Cena jednoho výtisku:

Žaltář I

  • Pevná vazba vyprodána – pouze volné listy
  • Volné listy 220 Kč

Žaltář II

  • Pevná vazba 280 Kč
  • Volné listy 180 Kč  

Další informace o novém Žaltáři naleznete zde: https://josefolejnik.cz/publikace/vydane/zaltar-2dilny/

PhDr. Martin Kučera, vedoucí Centra pro kulturu

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..