Vánoční graduál

Vánoční graduál obsahuje zhudebněné texty liturgie doby adventní a vánoční, je rozšířen o liturgii slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. 12.), památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. 1.) a svátku Uvedení Páně do chrámu (2. 2.). Převážná většina zpěvů je zde antifonální nebo responsoriální. Na závěr Vánočního graduálu jsou zařazeny Zpěvy u jesliček na slova básníka Václava Renče.

Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 256 stran, Cena: 230,00 Kč
Varhanní doprovod: A4 na šířku, 248 stran, Cena: 330,00 Kč
 
Matice cyrilometodějská s. r. o.
2010

Noty – Svátek Uvedení Páně do chrámu

89 Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou. Aleluja. zpěv, doprovod

90 Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. zpěv, doprovod

91 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností. zpěv-1zpěv-2doprovod-1, doprovod-2

Noty – staré rukopisy

3. vánoční mše

Krásná Panna – Moravská koleda – arr. P. J. Olejník

13. Radujte se stále v Pánu

24. Hle, Panna počne

Hle, přichází Pán
Audio přehrávač