Nedělní nešpory

Nedělní nešpory jsou vydávány ve dvou knihách – ve formátu A5 (určeno ke zpěvu) a ve formátu A4 (varhanní doprovod, kde však nejsou uváděny části nešpor, které se nedoprovázejí – prosby, modlitba Páně, závěrečná modlitba a požehnání). Jak již název říká, jedná se o zpěv nešpor v neděli večer. Proto jsou zde uváděny jenom nedělní 2. nešpory. V případě, kdy má nějaká slavnost nebo svátek liturgicky přednost před nedělí anebo 1. nešpory ze slavnosti připadající na pondělí mají přednost před nedělními 2. nešporami, jsou uvedeny v oddíle Vlastní texty o svatých.

Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 812 stran, cena: 252,00 Kč

Varhanní doprovod: Váz., A4 na šířku, 808 stran, cena: 851,00 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o.

http://www.maticecm.cz/

Audio

1. neděle adventní (Musica Templi)

Svatý Václav 2014 – nešpory

Slavnostní zpívané nešpory v Brně

Slavnostní zpívané nešpory v Olomouci

nespory vaclav 2014