Nedělní nešpory jsou vydávány ve dvou knihách - ve formátu A5 (určeno ke zpěvu) a ve formátu A4 (varhanní doprovod, kde však nejsou uváděny části nešpor, které se nedoprovázejí - prosby, modlitba Páně, závěrečná modlitba a požehnání). Jak již název říká, jedná se o zpěv nešpor v neděli večer. Proto jsou zde uváděny jenom nedělní 2. nešpory. V případě, kdy má nějaká slavnost nebo svátek liturgicky přednost před nedělí anebo 1. nešpory ze slavnosti připadající na pondělí mají přednost před nedělními 2. nešporami, jsou uvedeny v oddíle Vlastní texty o svatých.
 
Zpěvník: Váz., A5 na šířku, 812 stran, cena: 252,00 Kč
Varhanní doprovod: Váz., A4 na šířku, 808 stran, cena: 851,00 Kč
 
Matice cyrilometodějská s. r. o.
 
nespory vaclav 2014

Svatý Václav 2014 - nešpory

Slavnostní zpívané nešpory v Olomouci

Nejbližší termíny:

 15. ledna 2017 v 17:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
5. února 2017 v 17:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
19. února 2017 v 17:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
5. března 2017 v 17:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
19. března 2017 v 17:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
2. dubna 2017 v 18:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
7. května 2017 v 18:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
21. května 2017 v 18:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
4. června 2017 v 18:00 v katedrále s kanovníky a bohoslovci
18. června 2017 v 18:00 v kapli sv. Anny s kanovníky a řeholnicemi
nespory vaclav 2014