Setkání varhaníků a vedoucích schol v Ostravě

Na šedesát varhaníků, vedoucích schol a chrámových sborů a všech těch, kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hudby se v sobotu 20. května 2017 setkalo poprvé na ostravsko-opavském biskupství.

Lidé, kteří svou hudbou slouží ve farnostech, přijali pozvání kaplana pro varhaníky P. Aleše Písařovice. „Byla to z naší strany především snaha pomoc službě varhaníka ve farnostech, aby se mohli vzájemně setkat, sdílet své zkušenosti, diskutovat a nacvičit nový program,“ vysvětluje kaplan. Program, který měl teoretickou i praktickou část, vznikl na základě odpovědí v dotazníku, který pozvaní dostali. „Zjistili jsme, co chrámové hudebníky zajímá a které skladby se běžně ve farnostech nehrají. Program jsme o ně obohatili a nacvičili, aby je případně mohli použít ve svých farnostech.“

Hned úvodní přednáška Mgr. Lukáše Kubenky o vztahu hudby a liturgie účastníky zaujala. Diskusi vyvolalo např. téma o společenském rozměru liturgie, která má být jakýmsi ostrovem stability v moderních trendech a nemá se přizpůsobovat společnosti a jejímu dobovému vkusu. Jde samozřejmě i o její kvalitu. Při probírání základních vlastností hudby právě otázka uměleckosti a kýče vyvolala dlouhou debatu.

Ing. Vladimír Pavlík účastníky setkání seznámil s dílem P. J. Olejníka, které postupně vydává Matice cyrilometodějská v Olomouci:

Začátek praktické části byl věnován technice zpěvu, práci s dechem a péči o hlas (Jarmila Drozdobá). Po rozezpívání byly nacvičovány liturgické zpěvy:

  • proprium na slavnost Seslání Ducha Svatého od P. J. Olejníka (Jan Strakoš)
  • gregoriánská svatodušní sekvence Veni Creator Spiritus (Lukáš Kubenka)
  • ordinárium Petra Ebena (Jan Strakoš), to bylo doplněno zajímavými ukázkami

Účastníci byli také seznámeni s častými chybami v interpretaci i s nedostatky v notovém zápisu Kancionálu (varhanní doprovod, zpěvník). Důležitá byla také diskuse, zejména zkušenosti déle ,sloužících‘ varhaníků. Myslím, že pro většinu znamenalo hodně zjištění, že jejich problémy nejsou jen ,jejich‘, že s podobnými se potýkají i jinde.

Setkání varhaníků a vedoucích schol bylo ukončeno v gotickém kostele svatého Václava společnou modlitbou mariánských nešpor od P. J. Olejníka. Pro zájemce pak ještě následovala prohlídka rekonstruovaných varhan v kostele.

Vladimír Pavlík

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..