Responzoriální žalmy

Jako první vznikly Responzoriální žalmy k obřadům Svatého týdne a několika dalším významným dnům liturgického roku, které vyšly ve sbírce Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid (1971). Zpočátku využíval P. Josef Olejník překlady P. Josefa Kunického nebo Římského misálu P. Zdeňka Švédy. Záhy vznikly žalmy pro všechny nedělní cykly A, B a C už podle nového lekcionáře (1978-1981). Nedělní žalmy byly později doplněny o slavnosti, svátky a památky svatých, a tak vznikl první vydaný Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady („červený žaltář“, 1994), později byl soubor doplněn o Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční („fialový žaltář“, 2002) a dva Žaltáře pro všední dny liturgického mezidobí („zelené žaltáře“, 2002).

Stávající vydání Responzoriálních žalmů ve čtyřech svazcích bylo ve své době nesmírně přínosné, protože sbírka obsahuje žalmy na každý liturgický den, ke každé slavnosti, svátku, či památce svatých a k dalším liturgickým příležitostem. Došlo však k sazbě provizorně vydaných žalmů, či pracovních verzí bez nějaké zásadnější edice. Některé žalmy se opakují, ale jednotlivé verze se liší, v několika případech byla vybrána chybná odpověď nebo celý žalm, jindy jsou uvedeny nesprávné verše žalmu, v žalmových textech se objevují chyby,…

Proto jsme se rozhodli připravit revidované vydání všech Responzoriálních žalmů P. Josefa Olejníka. Nové vydání je motivováno těmito cíly:

  • Sladění žaltáře se současnými liturgickými texty, které se opírají o velmi zdařilý překlad Dr. Bognera starozákonní Knihy žalmů (tzv. liturgický překlad).
  • Aplikace jednotných pravidel pro sazbu liturgických zpěvů, která již byla aplikována u nově vydávaných graduálů (Obřadní graduál, Sváteční graduál, Nedělní graduál, Velikonoční graduál…)
  • Možnost výběru z několika verzí žalmů, neboť některé žalmy byly zhudebněny vícekrát.
  • Odstranění chyb v současném žaltáři.

Nové vydání Responzoriálních žalmů bylo po o širší diskusi zvoleno ve dvou svazcích:

a) Žaltář I obsahuje žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční, což odpovídá dvěma původním sbírkám Žaltář pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady („červený žaltář“, 1994) a Žaltář pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční („fialový žaltář“, 2002). Uspořádání je podle Českého misálu (1. neděle adventní A, B, C, pondělí po 1. neděli adventní, úterý po 1. neděli adventní,…). Sbírka obsahuje cca 400 stran včetně liturgického kalendáře, kalendáře svatých, přehledu obřadů, abecedního seznamu odpovědí a seznamu žalmů.

b) Žaltář II obsahuje žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a cyklus 2, což odpovídá oběma sbírkám Žaltář pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a cyklus 2 („zelené žaltáře“, 2002). Uspořádání je podle Českého misálu s tím, že nejprve jsou uvedeny žalmy cyklu 1, a potom žalmy cyklu 2 (pondělí 1. týdne 1, úterý 1. týdne 2, …). Sbírka obsahuje cca 370 stran včetně liturgického kalendáře, abecedního seznamu odpovědí a seznamu žalmů.

Žalmy budou očíslovány podle výskytu za sebou (OL1 – 1. neděle adventní A, OL2 – 2. neděle adventní B, …). U obou svazků se žalmy neopakují, nicméně v pravidelném uspořádání je uveden odkaz, pokud se stejný žalm i s  verši již v žaltáři vyskytnul dříve (např. 23. neděle v mezidobí A – viz OL58).

Plně si uvědomujeme, že dochází k zásadní změně žaltáře oproti tomu, který byl vydán před 20 lety, a na který jsme si už zvykli. Bylo však potřeba podívat se na dílo P. Josefa Olejníka s odstupem času a s kritickým pohledem. Pevně věříme, že toto dílo bude impulzem k lepší a správnější interpretaci Responzoriálních žalmů při liturgii. Před desítkami let jsme také bojovali s přijetím jednotného Kancionálu, ale nakonec se ukázalo, že jeho vydání bylo vykročením správným směrem.

Nové Responzoriální žalmy budou vydány nejdříve v roce 2019. Závisí to na tom, zda se nám do té doby podaří vydání připravit, a zda na trhu vznikne dostatečná potřeba pro nové vydání responzoriálních žalmů od P. J. Olejníka.

Otázkou zůstává, jakým způsobem vyřešit žalmy pro zpěváky, protože varhanní doprovod o velikosti 400 stran je příliš těžký na to, aby ho zpěváci drželi v ruce při zpěvu žalmů. Nabízí se tři varianty:

  • Zpěvník velikosti A5 podobně jako u vydávaných graduálů
  • Žalmy na samostatných listech, které by byly volně vloženy do krabice a zpěváci by si vzali ke mši svaté jen stránku s příslušným žalmem.
  • Elektronické verze, které bychom publikovali na našich webových stránkách josefolejnik.cz a/nebo liturgie.cz.

Prosíme o Váš názor – viz Komunikace.