Nedělní graduál

Vydání Nedělního graduálu, který bude obsahovat liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí, připravujeme na leden 2020. P. Josef Olejník se zaměřil především na zpěvy ke slavnostem a svátkům svatých, na liturgii Svatého týdne, svěcení kněží, vánoční, adventní, postní a velikonoční dobu, ale to neznamená, že by liturgii pro mezidobí nějak opomíjel. Vždyť první responsoriální žalmy na neděle vznikly již v první sbírce žalmů Třicet společných žalmů pro žalmisty nebo scholy cantorum a Boží lid z roku 1971. V letech 1978 až 1981 pak vyšly responsoriální žalmy pro všechny neděle a cykly A, B a C (dnes jsou součástí Žaltáře pro neděle, slavnosti, svátky a památky a mše spojené s určitými obřady).

V roce 1965 složil P. J. Olejník první proprium, které bylo k 23. neděli po Svatém Duchu (to bylo ještě před reformou kalendáře; dnes odpovídá 33. neděli v mezidobí). Na konkrétní objednávku P. Jana Krista složil proprium k 3.–6. neděli po Zjevení Páně (odpovídá dnešní 5. neděli v mezidobí). Na začátku 70. let složil pro sestry boromejky proprium k 19. neděli v mezidobí, a pak následovaly propria k 27. a 29. neděli v mezidobí. Od roku 2001 P. J. Olejník postupně zhudebňoval chybějící nedělní propria. Měl dokonce v úmyslu zkomponovat ke každé neděli v mezidobí vstupní zpěv a dvě antifony k přijímání (jedna s textem z Knihy žalmů, druhá s textem z Nového zákona), ale toto dílo již nedokončil.

Vzhledem k tomu, že P. J. Olejník zhudebnil cca 500 antifon z Českého misálu, a některé se v liturgii opakují, bylo možné chybějící propria doplnit. Pokud chybějící antifona nebyla zhudebněna, byla použita místo ní jiná vhodná antifona. Nakonec se podařilo sestavit liturgické zpěvy na každou neděli v mezidobí. Některé antifony dokonce existují v různých variantách, které byly zachovány (např. jednohlasá verze a verze pro 4-hlasý sbor).

V současné době se nahrávají zpěvy z Nedělního graduálu, které budou na přiloženém CD. Na nahrávkách spolupracují většinou sbory a scholy, které nazpívaly zpěvy ze Svátečního graduálu, zvukové režie se ujal Pavel Kunčar a technickou stránku má na starosti zvukový technik Jaroslav Topinka.

Vydání připravuje Matice cyrilometodějská s. r. o. na leden 2020.