Video

Česká mše z Andělské hory

Zastavení s Josefem Olejníkem

Kulatý stůl: P. Josef Olejník a jeho dílo

Sestříhaný záznam televizního pořadu Kulatý stůl, který byl vysílán v přímém přenosu na TV NOE v pátek 26. září 2014.
 
Nápěvy žalmů, ordinaria, písně, skladby - a samozřejmě snaha o důstojnou liturgii - charakterizují dlouhý život kněze, učitele a sbormistra, Mons. doc. Mag. Josefa Olejníka. Od jeho narození uplynulo 1. července 2014 sto let.
 
Přestože byl před několika lety povolán na věčnost, v našich kostelech stále žije zásluhou svého bohatého uměleckého díla. A právě o jeho životě, odkazu, ale i o tom, jak svou hudbou nenápadně vstoupil snad do každého farního společenství, probíhala diskuse u kulatého stolu v pátek 26. září 2014.
 
Pozvání přijali:
  • P. Mgr. Marcel Javora, dlouholetý pedagog na katedře liturgické teologie v Olomouci, a zároveň farář v Brně - Komíně
  • p. Marie Plesková z Velké Bystřice, kde otec Olejník dlouhé roky vedl smíšený chrámový sbor
  • Ing. Vladimír Pavlík, varhaník z Velké Polomi
 
Pořad připravila Televize NOE — televize dobrých zpráv, vysílající přes satelit, v kabelových televizích, po Internetu a také terestricky v regionální síti 8. Pořad vznikl díky darům diváků TV NOE. Děkujeme.
 

P. Josef Olejník: 90 let

Rozhovor s P. Mag. Josefem Olejníkem, koncert jím dirigovaný a bohoslužba sloužená Mons. Janem Graubnerem.

Záznam bohoslužby a rozhovor je dostupný na Tv-Mis.

Svatý Michaeli, archanděle

Modlitba ke svatému Michaeli archanděli (Sancte Michael archangele) zhudebněná P. Mgr. Josefem Olejníkem v olomouckém semináři v roce 1949. Skladbu diriguje sám autor ve svých 90 letech v olomoucké katedrále svatého Václava v roce 2004.

Žalm 150

Žalm 150 zhudebněný P. Mgr. Josefem Olejníkem. Skladbu diriguje sám autor ve svých 90 letech v olomoucké katedrále svatého Václava v roce 2004.

Tichá noc

Skladbu Tichá noc diriguje P. Josef Olejník ve svých 90 letech v olomoucké katedrále svatého Václava v roce 2004.

Zdrávas, Královno

Modlitba Zdrávas, Královno (Salve, Regina) zhudebněná P. Mgr. Josefem Olejníkem. Záznam z olomoucké katedrály svatého Václava (2004). 

Tuto modlitbu naleznete v Kancionálu pod číslem 887.

Hymnus ke svatému Janu Sarkanderovi

Hymnus ke sv Janu Sarkanderovi zhudebněný P. Mgr. Josefem Olejníkem. Skladbu diriguje sám autor ve svých 90 letech v olomoucké katedrále svatého Václava v roce 2004.

Adeste fideles

Skladbu Adeste fideles diriguje P. Josef Olejník ve svých 90 letech v olomoucké katedrále svatého Václava v roce 2004.