Doba postní

Popeleční středa

Velikonoční graduál č. 1–6; noty zde

*341 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Čtvrtek po Popeleční středě

*342 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

Pátek po Popeleční středě

*343 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Sobota po Popeleční středě

*344 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

1. neděle postní A

1. neděle postní B

1. neděle postní C

*142 – Buď se mnou, Pane, v mé tísni. Ž 91 (90)

11. 3. Pondělí po 1. neděli postní

*345 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

12. 3. Úterý po 1. neděli postní

*346 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

13. 3. Středa po 1. neděli postní

*347 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

14. 3. Čtvrtek po 1. neděli postní

*348 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

15. 3. Pátek po 1. neděli postní

*349 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

16. 3. Sobota po 1. neděli postní

*350 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

17. 3. 2. neděle postní C

Velikonoční graduál č. 7–13

*143 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)