Doba postní

Popeleční středa

Velikonoční graduál č. 1–6; noty zde

*341/OL67 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Čtvrtek po Popeleční středě

*342/OL20 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

Pátek po Popeleční středě

*343 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

OL68 – Svoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

Sobota po Popeleční středě

*344/OL69 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

1. neděle postní A

*16 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

1. neděle postní B

1. neděle postní C

*142/OL71 – Buď se mnou, Pane, v mé tísni. Ž 91 (90)

Pondělí po 1. neděli postní

*345/OL72 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

Úterý po 1. neděli postní

*346/OL73 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

Středa po 1. neděli postní

*347/OL74 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Čtvrtek po 1. neděli postní

*348/OL75 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

Pátek po 1. neděli postní

*349/OL76 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

Sobota po 1. neděli postní

*350/OL77 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

2. neděle postní A

Velikonoční graduál č. 7–13

*17 – Ať spočine na nás, Hospodine tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

2. neděle postní C

Velikonoční graduál č. 7–13

*143/OL80 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

Pondělí po 2. neděli postní

*351 – Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine. Ž 79 (78)

Úterý po 2. neděli postní

*352 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

Středa po 2. neděli postní

*353 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

Čtvrtek po 2. neděli postní

*354 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

Pátek po 2. neděli postní

*355 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

Sobota po 2. neděli postní

*356 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

3. neděle postní A

*18 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)