Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


22. 11. 2020 Slavnost Ježíše Krista Krále A

501 – Beránek, který byl zabit, si zaslouží
504 – Beránek, který byl zabit, si zaslouží

*83 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

505 – Požádej mě a dám ti v dědictví národy
503 – Hospodin bude trůnit jako král na věky
506 – Pán bude trůnit jako Král na věky
507 – Kristus vítězí
23. 11. 2020 Pondělí 34. týdne v mezidobí

*819 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

23. 11. nezávazná památka sv. Klementa I.

Sváteční graduál č. 820–822

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

23. 11. nezávazná památka sv. Kolumbána

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

24. 11. 2020 Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Sváteční graduál č. 684, 819

*820 – Hospodin přichází řídit zemi. Ž 96 (95)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

25. 11. 2020 Středa 34. týdne v mezidobí

*821 – Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Ž 98 (97)

25. 11. nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčnikovy léčky. Ž 124 (123)

26. 11. 2020 Čtvrtek 34. týdne v mezidobí

*822 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

27. 11. 2020 Pátek 34. týdne v mezidobí

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

28. 11. 2020 Sobota 34. týdne v mezidobí

*824 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)


DOBA ADVENTNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B


29. 11. 2020 1. neděle adventní

Vánoční graduál č. 1–6

*84 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

30. 11. 2020 Svátek sv. Ondřeje

Sváteční graduál č. 737–738

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí obsahuje zelený IV. díl

žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).