Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS


17. 2. 2019 6. neděle v mezidobí C

*163 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

 

18. 2. 2019 Pondělí 6. týdne v mezidobí

*447 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

 

19. 2. 2019 Úterý 6. týdne v mezidobí

*448 – Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Ž 29 (28)

 

20. 2. 2019 Středa 6. týdne v mezidobí

*449 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

 

21. 2. 2019 Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

*450 – Hospodin popatřil z nebe na zem. Ž 102 (101)

 

21. 2. nezávazná památka sv. Petra Damianiho

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

22. 2. 2019 Svátek Stolce sv. Petra

Sváteční graduál č. 602, 633

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

 

23. 2. 2019 Památka sv. Polykarpa

Sváteční graduál č. 814, 815

*452 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

 

24. 2. 2019 7. neděle v mezidobí C

*164 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 

 

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).