Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


18. 10. 2020 29. neděle v mezidobí A

*78 – Vzdejte Hospodinu moc a slávu. Ž 96 (95)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka
19. 10. 2020 Pondělí 29. týdne v mezidobí

*789 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

19. 10. Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

19. 10. Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

20. 10. 2020 Úterý 29. týdne v mezidobí

*790 – Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Ž 85 (84)

21. 10. 2020 Středa 29. týdne v mezidobí

*791 – Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy. Iz 12

21. 10. Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
22. 10. 2020 Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

*792 – Země je plná Hospodinovi milosti. Ž 33 (32)

22. 10. Nezávazná památka sv. Jana Pavla II.

Sváteční graduál č. 820, 822

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

23. 10. 2020 Pátek 29. týdne v mezidobí

*793 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

23. 10. Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

24. 10. 2020 Sobota 29. týdne v mezidobí

*794 – Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Ž 122 (121)

24. 10. Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

25. 10. 2020

v kostelích, které dnes slaví výročí svého posvěcení

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Sváteční graduál č. 801–803

*646 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Ž 84 (83)

*823 – Hle, stánek Boží mezi lidmi! Ž 84 (83)

*613 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

*238 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

25. 10. 2020 30. neděle v mezidobí A

*79 – Miluji tě, Hospodine, má sílo. Ž 18 (17)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Sváteční graduál č. 806, 699, 808, 733

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

29. 10. Nezávazná památka bl. Marie Restituty Kafkové

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

31. 10. Nezávazná památka sv. Wolfganga

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí obsahuje zelený IV. díl

žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).