Verše žalmů (sborový zpěv)

Pokud se zpívají verše vícehlasně, nedoprovází se varhanami. Sbor pak dodržuje půlovou dobu i u poslední krátké slabiky, dokonce může držet poslední tón déle (koruna na posledním akordu verše), ale musí být dodržena naznačená dynamika (zeslabení). Jiný způsob interpretace zase poslední krátkou slabiku mírně zkracuje, zatímco dlouhou slabiku ponechává podle notového zápisu bez koruny.