Verše žalmů (jednohlasý zpěv)

U poslední slabiky verše je nad notovým zápisem naznačena čtvrťová nota a pomlka, což naznačuje zkrácení zpěvu (v doprovodu však zůstává půlová doba). To platí, pokud je poslední slabika krátká. Je-li slabika dlouhá, drží se téměř na celou půlovou dobu, protože ještě následuje nádech. Další rytmické odchylky od notového zápisu jsou naznačeny malými notami nad příslušným textem. Pokud zpívají ve schole/sboru muži i ženy, je vhodné se střídat (např. veršev normální sazbě zpívají ženy, verše v tučné sazbě zpívají muži).