Dynamika

Při zpěvu antifon je nutné dělat dynamiku, která je naznačena jen u některých zpěvů, pokud byla uvedena v původním zápisu. Antifona může mít více vrcholů, ale jen jeden hlavní (obvykle v poslední polovině/třetině). Dynamika u žalmů je naznačena vždy. Vrchol je označen přízvukem, před kterým (ne vždy) jsou 2-4 přípravné noty označené trámkem. Za vrcholem následuje zeslabení. Takto naznačený přízvuk není možné dodržet u více než čtyřslabičného slova, protože by padl doprostřed slova (přízvuk se v tomto případě přenese na přízvučnou slabiku – začátek slova).