Antifony

Pokud jsou zpívány jednohlasně, je možné je zpívat i s lidmi, ale na rozdíl od responzoriálního žalmu by měla antifona poprvé zaznít jen jednou (zpívá schola/sbor nebo přímo lid, pokud antifonu zná) a pak schola/sbor pokračuje verši žalmu. Notové hodnoty zpívaných slabik na konci frází se mohou lišit od doprovodu, což je naznačeno malými notami nad zpívaným textem.