Antifony

Souhrnný rejstřík antifon zhudebněných P. Josefem Olejníkem.

Tabulku můžete řadit dle kategorií nebo použít vyhledávání.

Biblický odkazText antifonyLiturgická příležitostZařazení v liturgiiPublikovánoDigitální obsah
[Žl 25 (24),1-3] + Žl 25 (24)K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.1. neděle adventníVstupní antifonaVán 1
[Žl 85 (84),8]Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu.1. neděle adventníZpěv před evangeliemVán 5, Ván 95
[Žl 85 (84),13] + Žl 34 (33)Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody.1. neděle adventníAntifona k přijímáníVán 6
(Iz 30,30) + Žl 80 (79)Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.2. neděle adventníVstupní antifonaVán 7
(Luk 3,4-6)Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu.2. neděle adventníZpěv před evangeliemVán 11, Ván 96
(Bar 5,5; 4,36) + Žl 147Jeruzaléme, vzchop se a postav se na výšině a uvidíš radost, která k tobě přichází od tvého Boha.2. neděle adventníAntifona k přijímáníVán 12