Vydané

Zde naleznete vydané publikace P. Olejníka i literaturu o jeho osobě a díle.

Nedělní graduál (2020) obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí…

Nedělní nešpory, vydávané ve dvou formátech (A5 určeno ke zpěvu, A4 varhanní doprovod…

Slavnostní zpívané nešpory – CD

Natočeno v katedrále sv. Václava v Olomouci. Nádherný hudební i duchovní zážitek…

Obřadní graduál (2014) obsahuje liturgické zpěvy pro mše svaté spojené s určitými obřady (biřmování, svěcení biskupů, kněží a jáhnů, zasvěcení panen a řeholní sliby, svatební obřady, svěcení kostela a oltáře), mše za různé potřeby…

Sváteční graduál (2016) obsahuje liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku včetně výročí posvěcení kostela…

Vánoční graduál (2010) obsahuje zhudebněné texty liturgie doby adventní a vánoční, je rozšířen o některé svátky Panny Marie (8. 12.; 18. 1.), svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.), ale i o Zpěvy u jesliček na slova básníka Václava Renče…

Velikonoční graduál (2001) obsahuje zhudebněné texty liturgie doby postní od Popeleční středy, zpěvy v liturgii Svatého týdne, v době velikonoční až po slavnost Seslání Ducha Svatého…

Žaltář (2dílný; 2021)


P. Mgr. Josef Olejník: kněz a skladatel liturgické hudby

Obsažná monografie, v níž jsou do emotivně vylíčeného životopisu Mons. Olejníka organicky vsazena pojednání o jeho tvorbě. Publikace obsahuje také řadu ukázek z jeho skladatelského díla. Kromě zasvěcených rozborů a posudků skladeb je uvedeno množství praktických pokynů, jak jednotlivá díla provádět.

Vysokoškolské kvalifikační práce

Pavlacká Jana: Josef Olejník a jeho přínos v oblasti liturgické hudby po II. vatikánském koncilu KS (1996)

Macek Jakub: Římskokatolická liturgická hudba P. Josefa Olejníka (2006)

Pecháčková Cecílie: Pater Josef Olejník a liturgická hudba po II. vatikánském koncilu (2011)

Kamarádová Eva: Osobnost a život P. Josefa Olejníka (2012)

Vavrečka Jakub: Odkaz P. Josefa Olejníka (2013)