Zpěvy k liturgii slavnosti Seslání Ducha Svatého:

Tyto zpěvy najdete ve Velikonočním graduálu 97-103.

Protože se zpěvy dají použít také při udílení biřmování, najdete je v Obřadním graduálu 901-903.

Jakub Vavrečka

Napsat komentář