23. 4. 2017 2. neděle velikonoční A

*39 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Ž 118 (117)

Neděle Božího milosrdenství

 

24. 4. 2017 Pondělí po 2. neděli velikonoční
*381 – Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. Ž 2

 

nezávazná památka sv. Jiří
*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

nezávazná památka sv. Fidela
*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

25. 4. 2017 Svátek sv. Marka, evangelisty

*212 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

26. 4. 2017 Středa po 2. neděli velikonoční
*383 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

 

27. 4. 2017 Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
*384 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

 

28. 4. 2017 Pátek po 2. neděli velikonoční
*385 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

 

nezávazná památka. sv. Petra Chanela
*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

nezávazná památka sv. Ludvíka M. Grigniona
*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

29. 4. 2017 Svátek sv. Kateřiny Sienské

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

30. 4. 2017 3. neděle velikonoční A

*40 – Ukaž mi, Pane, cestu k životu. Ž 16 (15)