3. 7. Svátek sv. Tomáše

Sváteční graduál č. 638–639

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

4. 7. nezávazná památka sv. Prokopa
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

4. 7. nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské
*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Sváteční graduál č. 643–648

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

166 9. neděle v mezidobí

 

6. 7. nezávazná pamýtka sv. Marie Goretti
*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

11. 7. Svátek sv. Benedikta

Sváteční graduál č. 835, 641, 825

*221 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

 

13. 7. nezávazná památka sv. Jindřicha
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

14. 7. nezávazná památka bl. Hroznaty
*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

 

14. 7. nezávazná památka sv. Kamila de Lellis
*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

208 O kněžích

 

15. 7. Památka sv. Bonaventury

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

17. 7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta
*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

20. 7. nezávazná památka sv. Apolináře
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

21. 7. nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi
*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

22. 7. Svátek sv. Marie Magdaleny

Sváteční graduál č. 676–677

*169 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

169 12. neděle v mezidobí

 

24. 7. nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa
*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

 

25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

Sváteční graduál č. 652–653

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

26. 7. Památka sv. Jáchyma a Anny

Sváteční graduál č. 654–656

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

222 Památka Sv. Jáchyma a Anny

 

27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů

Sváteční graduál č. 645, 616

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

28. 7. Pátek 16. týdne v mezidobí
*511 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

 

29. 7. Památka sv. Marty

Sváteční graduál č. 657–658

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

 

31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly

Sváteční graduál č. 659–660, 641, 607

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících