Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

11. 11. 2018 32. neděle v mezidobí B

*135 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

 

12. 11. 2018 Památka sv. Josafata

Sváteční graduál č. 814–815

*807 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

 

13. 11. 2018 Památka sv. Anežky České

Sváteční graduál č. 730–734, 726

*808 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

*192 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

 

14. 11. 2018 Středa 32. týdne v mezidobí

*809 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

15. 11. 2018 Čtvrtek 32. týdne v mezidobí

*810 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

 

15. 11. nezávazná památka sv. Alberta Velikého

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

16. 11. 2018 Pátek 32. týdne v mezidobí

*811 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

 

16. 11. nezávazná památka sv. Markéty Skotské

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

16. 11. nezávazná památka sv. Gertrudy

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

17. 11. 2018 Památka sv. Alžběty Uherské

Sváteční graduál č. 730, 667

*812 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

*209 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

 

18. 11. 2018 33. neděle v mezidobí B

*136 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

 

19. 11. 2018 Pondělí 33. týdne v mezidobí

*813 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

 

20. 11. 2018 Úterý 33. týdne v mezidobí

*814 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

 

21. 11. 2018 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Sváteční graduál č. 804, 670

*815 – Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh vševládný. Ž 150

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

 

22. 11. 2018 Památka sv. Cecílie

Sváteční graduál č. 814a, 829–830

*816 – Vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Ž 149

*239 – Hle, ženich přichází, jděte naproti Kristu Pánu! Ž 45 (44)

 

23. 11. 2018 Pátek 33. týdne v mezidobí

*817 – Nauč mě, Hospodine svým příkazům. Ž 119 (118)

 

23. 11. nezávazná památka sv. Klementa I.

Sváteční graduál č. 820–822

*218 – Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

 

23. 11. nezávazná památka sv. Kolumbána

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

24. 11. 2018 Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

Sváteční graduál č. 684, 819

*818 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

25. 11. 2018 Slavnost Ježíše Krista Krále C

*137 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

 

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).