Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?
Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.
Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA POSTNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

6. 3. 2019 Popeleční středa

Velikonoční graduál č. 1–6; noty zde

*341 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

7. 3. 2019 Čtvrtek po Popeleční středě

*342 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

8. 3. 2019 Pátek po Popeleční středě

*343 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

9. 3. 2019 Sobota po Popeleční středě

*344 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

10. 3. 2019 1. neděle postní C

*142 – Buď se mnou, Pane, v mé tísni. Ž 91 (90)

11. 3. 2019 Pondělí po 1. neděli postní

*345 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

12. 3. 2019 Úterý po 1. neděli postní

*346 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

13. 3. 2019 Středa po 1. neděli postní

*347 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Výroční den volby Svatého otce Františka

14. 3. 2019 Čtvrtek po 1. neděli postní

*348 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

15. 3. 2019 Pátek po 1. neděli postní

*349 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

16. 3. 2019 Sobota po 1. neděli postní

*350 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

17. 3. 2019 2. neděle postní C

Velikonoční graduál č. 7–13

*143 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

18. 3. 2019 Pondělí po 2. neděli postní

*351 – Nejednej s námi podle našich hříchů, Hospodine. Ž 79 (78)

19. 3. 2019 Slavnost sv. Josefa

Sváteční graduál č. 603–608

*211 – Jeho potomstvo potrvá navěky. Ž 89 (88)

20. 3. 2019 Středa po 2. neděli postní

*353 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

21. 3. 2019 Čtvrtek po 2. neděli postní

*354 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

22. 3. 2019 Pátek po 2. neděli postní

*355 – Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Ž 105 (104)

23. 3. 2019 Sobota po 2. neděli postní

*356 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

24. 3. 2019 3. neděle postní C

*144 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

příp. z cyklu A: (Ex 17,3–7) *18 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

25. 3. 2019 Slavnost Zvěstování Páně

Sváteční graduál č. 609–612

*205 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

26. 3. 2019 Úterý po 3. neděli postní

*358 – Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. Ž 25 (24)

27. 3. 2019 Středa po 3. neděli postní

*359 – Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Ž 147

28. 3. 2019 Čtvrtek po 3. neděli postní

*360 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

29. 3. 2019 Pátek po 3. neděli postní

*361 – Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Ž 81 (80)

30. 3. 2019 Sobota po 3. neděli postní

*362 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

31. 3. 2019 4. neděle postní C

*145 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

příp. z cyklu A: (1 Sam 16,1b.6–7.10–13a)
*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro dny postní a velikonoční obsahuje fialový II. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).