Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

22. 5. 2022 6. neděle velikonoční C

*151/OL150 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Ž 67 (66)

OL150 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ! – Ž 67 (66)

23. 5. 2022 Pondělí po 6. neděli velikonoční

*405/OL58 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

OL58 – Hospodin miluje svůj národ. – Ž 149

24. 5. 2022 Úterý po 6. neděli velikonoční

*406/OL75 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

OL75 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. – Ž 138 (137)

25. 5. 2022 Středa po 6. neděli velikonoční

*407/OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! – Ž 148

25. 5. nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného

*200/OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

25. 5. nezávazná památka sv. Řehoře VII.

*157/OL188 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

25. 5. nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi

*199/OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

večerní mše svatá

Vigilie slavnosti

Velikonoční graduál č. 83–86

*152/OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. – Ž 47 (46)

26. 5. 2022 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Velikonoční graduál č. 83–86

*152/OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

OL166 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. – Ž 47 (46)

27. 5. 2022 Pátek po 6. neděli velikonoční

*409/OL167 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

OL167 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. – Ž 47 (46)

27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury

*223/OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

28. 5. 2022 Sobota po 6. neděli velikonoční

*410/OL168 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

OL168 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. – Ž 47 (46)

29. 5. 2022 7. neděle velikonoční C

*153/OL171 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Ž 97 (96)

OL171 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. – Ž 97 (96)

30. 5. Památka sv. Zdislavy

Sváteční graduál č. 676–677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

Sváteční graduál č. 622–623

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2–6


Svatodušní vigilie

Velikonoční graduál č. 87–92

tato prodloužená varianta jen v případě, kdy se čtou všechna starozákonní čtení

žalmy zařadit dle příslušných čtení po konzultaci s knězem

1. Gn 11,1–9

*451 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

2. Ex 19,3–8a.16–20b

*34 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

3. Ez 37,1–14

*739 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. Ž 107 (106)

4. Jl 3,1–5

*46 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

nebo večerní mše svatá Vigilie slavnosti

Velikonoční graduál č. 87–92

v případě asperges vhodné – Viděl jsem pramen vody (Kancionál 511)

*46 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Slavnost Seslání Ducha Svatého A

Velikonoční graduál č. 97–103

*47 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).