Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS C – I. FERIÁLNÍ CYKLUS

21. 7. 2019 16. neděle v mezidobí C

*173 – Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Ž 15 (14)

22. 7. 2019 Svátek sv. Marie Magdaleny

Sváteční graduál č. 676–677

*169 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

23. 7. 2019 Svátek sv. Brigity

Sváteční graduál č. 651, 830

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

24. 7. 2019 Středa 16. týdne v mezidobí

*509 – Nebeský pokrm dal jim Hospodin. Ž 78 (77)

24. 7. nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa

*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

25. 7. 2019 Svátek sv. Jakuba, apoštola

Sváteční graduál č. 652–653

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

26. 7. 2019 Památka sv. Jáchyma a Anny

Sváteční graduál č. 654–656

*511 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

27. 7. 2019 Památka sv. Gorazda a druhů

Sváteční graduál č. 645, 616

*512 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

28. 7. 2019 17. neděle v mezidobí C

*174 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

29. 7. 2019 Památka sv. Marty

Sváteční graduál č. 657–658

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

*513 – Oslavujte Hospodina, neboť navěky trvá jeho milosrdenství. Ž 106 (105)

30. 7. 2019 Úterý 17. týdne v mezidobí

*514 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

30. 7. nezávazná památka sv. Petra Chryzologa

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

31. 7. 2019 Památka sv. Ignáce z Loyoly

Sváteční graduál č. 659–660, 641, 607

*515 – Svatý jsi, Hospodine, náš Bože! Ž 99 (98)

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro dny postní a velikonoční obsahuje fialový II. díl žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).