Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


5. 7. 2020 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Sváteční graduál č. 643–648, 626

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

6. 7. 2020 Pondělí 14. týdne v mezidobí

*699 – Bože, můj Králi, na věky chci dobrořečit tvému jménu. Ž 145 (144)

6. 7. nezávazná památka sv. Marie Goretti

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

7. 7. 2020 Úterý 14. týdne v mezidobí

*700 – Izraelův dům doufá v Hospodina. Ž 115 (113B)

8. 7. 2020 Středa 14. týdne v mezidobí

*701 – Hledejte vždy Hospodinovu tvář! Ž 105 (104)

9. 7. 2020 Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

*702 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

9. 7. nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

10. 7. 2020 Pátek 14. týdne v mezidobí

*703 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

11. 7. 2020 Svátek sv. Benedikta

Sváteční graduál č. 835, 641, 825

*221 – Ustavičně chci velebit Hospodina. Ž 34 (33)

12. 7. 2020 15. neděle v mezidobí A

*64 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. Ž 65 (64)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka
13. 7. nezávazná památka sv. Jindřicha

Sváteční graduál č. 833, 667

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

14. 7. nezávazná památka bl. Hroznaty

Sváteční graduál č. 816, 818

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

14. 7. nezávazná památka sv. Kamila de Lellis

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

15. 7. Památka sv. Bonaventury

Sváteční graduál č. 826–827

*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

16. 7. nezávazná památka Panny Marie Karmelské

Sváteční graduál č. 649–650

*194 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

17. 7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí obsahuje zelený IV. díl

žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).