Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA POSTNÍ * Žaltář č. II. * nedělní cyklus B

11. 3. 2018 4. neděle postní B

*91– Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! Ž 137 (136)

Připadně z cyklu A:

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

12. 3. 2018 Pondělí po 4. neděli postní

*363 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

 

13. 3. 2018 Úterý po 4. neděli postní

Výroční den volby Svatého otce Františka.

*364 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

 

14. 3. 2018 Středa po 4. neděli postní

*365 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Ž 145 (144)

 

15. 3. 2018 Čtvrtek po 4. neděli postní

*366 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

 

16. 3. 2018 Pátek po 4. neděli postní

*367 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

 

17. 3. 2018 Sobota po 4. neděli postní

*368 – Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. Ž 7

 

18. 3. 2018 5. neděle postní B

*092 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

 

Připadně z cyklu A:

*20 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

 

19. 3. 2018 Slavnost sv. Josefa

*211 – Jeho potomstvo potrvá navěky. Ž 89 (88)

Sváteční graduál č. 603–608

 

20. 3. 2018 Úterý po 5. neděli postní

*370 – Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! Ž 102 (101)

 

21. 3. 2018 Středa po 5. neděli postní

*371 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

 

22. 3. 2018 Čtvrtek po 5. neděli postní

*372 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

 

23. 3. 2018 Pátek po 5. neděli postní

*373 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

 

24. 3. 2018 Sobota po 5. neděli postní

*374 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

 

25. 3. 2018 Květná neděle B

Velikonoční graduál č. 14–22

*21 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22 (21)

 

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Žalmy pro feriální dny doby adventní avánoční nalezneš ve II. dílu žaltáře (fialový).

Další propria tohoto období najdeš ve Vánočním graduálu.

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneš ve IV. dílu žaltáře (světle zelený).

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).