Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

28. 5. 2023 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Velikonoční graduál č. 97–103

*47,101,155/OL180,181 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A – FERIÁLNÍ CYKLUS I

29. 5. 2023 Památka Panny Marie, Matky církve

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/MatkaCirkve.htm

*568 – Hospodin je s námi. Ž 87 (86)

OL182 – Chvalte Hospodina všechny národy! Ž 87 (86)

30. 5. 2023 Úterý 8. týdne v mezidobí

*460/OL441 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

30. 5. Památka sv. Zdislavy

Sváteční graduál č. 676–677

*11/OL42 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

31. 5. 2023 Svátek Navštívení Panny Marie

Sváteční graduál č. 622–623

*140/OL23 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.  Iz 12,2–6

1. 6. 2023 Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/JK_knez.htm

*205/OL183 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

2. 6. 2023 Pátek 8. týdne v mezidobí

*463/OL444 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

2. 6. nezávazná památka sv. Marcelina a Petra

*207/OL290 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

3. 6. 2023 Památka sv. Karla Lwangy a druhů

*207/OL290 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

4. 6. 2023 Slavnost Nejsvětější Trojice A

Velikonoční graduál č. 105–110

*48 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3,52–56

OL107 – Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.

https://www.zaltar.cz/ – experimentální verze

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).