Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA VELIKONOČNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A

21. 5. 2017 6. neděle velikonoční A

*43 – Jásejte Bohu, všechny země. Ž 66 (65)

 

22. 5. 2017 Pondělí po 6. neděli velikonoční

*405 – Hospodin miluje svůj národ. Ž 149

 

nezávazná památka sv. Rity z Cascie

*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

23. 5. 2017 Úterý po 6. neděli velikonoční

*406 – Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. Ž 138 (137)

 

24. 5. 2017 Středa po 6. neděli velikonoční

*407 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

 

Večerní mše svatá: Vigilie slavnosti

Velikonoční graduál č. 83–86

*44 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

 

25. 5. 2017 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Velikonoční graduál č. 83–86

*44 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

 

26. 5. 2017 Památka sv. Filipa Neriho

*409 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

 

27. 5. 2017 Sobota po 6. neděli velikonoční

*410 – Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Ž 47 (46)

 

nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

28. 5. 2017 7. neděle velikonoční A

*45 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. Ž 27 (26)

 

29. 5. 2017 Pondělí po 7. neděli velikonoční

*411 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

 

30. 5. 2017 Památka sv. Zdislavy

*412 – Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Ž 68 (67)

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

011 Svátek Svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

 

31. 5. 2017 Svátek Navštívení Panny Marie

*140 – Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele. Iz 12,2–6

Sváteční graduál č. 622–623

 

1. 6. 2017 Památka sv. Justina

*414 – Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Ž 16 (15)

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

195 O mučednících

 

2. 6. 2017 Pátek po 7. neděli velikonoční

*415 – Hospodin si zřídil na nebi trůn. Ž 103 (102)

 

nezávazná památka sv. Marcelina a Petra

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

3. 6. 2017 Památka sv. Karla Lwangy a druhů

*416 – Zbožní uzří tvou tvář, Hospodine. Ž 11 (10)

*207 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

Večerní mše svatá:

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

*46 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Velikonoční graduál č. 87–92

 

4. 6. 2017 Slavnost Seslání Ducha Svatého A

*47 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

Velikonoční graduál č. 97–103

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

V době postní se zpěv před evangeliem „Aleluja“ nahradí antifonou „Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy“ nebo se zpívá jen příslušný verš bez antifony.

Žalmy pro feriální dny adventní a vánoční nalezneme v žaltáři fialovém (II. díl).

Propria pro dobu postní a velikonoční najdeme ve Velikonočním graduálu.

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).