Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

18. 1. 2022 Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Vánoční graduál č. 84–88

Obřadní graduál č. 950, 951

*628/OL581 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*194/OL255 – Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1

19. 1. 2022 Středa 2. týdne v mezidobí

*629/OL582 – Veleben buď Hospodin, má Skála. Ž 144 (143)

20. 1. 2022 Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

*630/0L583 – V Boha důvěřuji, nebudu se bát. Ž 56 (55)

20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*51/OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

20. 1. nezávazná památka sv. Šebestiána

Sváteční graduál č. 811, 813

*195/OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

21. 1. 2022 Památka sv. Anežky Římské

Sváteční graduál č. 814a, 815

*631/OL584 – Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se! Ž 57 (56)

*19/OL95 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

22. 1. 2022 Sobota 2. týdne v mezidobí

*632/OL585 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni. Ž 80 (79)

22. 1. nezávazná památka sv. Vincence

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

23. 1. 2022 3. neděle v mezidobí C

Nedělní graduál č. 404–406

404

*160/OL72 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

405
406

nebo votivní mše svatá: „Za jednotu křesťanů…“ viz 18. 1.

24. 1. 2022 Památka sv. Františka Saleského

Sváteční graduál č. 678, 825

*633/OL586 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

*196/OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

25. 1. 2022 Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sváteční graduál č. 632, 810

*166/OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

26. 1. 2022 Památka sv. Timoteje a Tita

Sváteční graduál č. 739, 616

*223/OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*635/OL588 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Ž 89 (88)

27. 1. 2022 Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

*636/OL589 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Merici

*199/OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

28. 1. 2022 Památka sv. Tomáše Akvinského

Sváteční graduál č. 826–827

*637/OL590 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

*200/OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

29. 1. 2022 Sobota 3. týdne v mezidobí

*638/OL591 – Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ž 51 (50)

30. 1. 2022 4. neděle v mezidobí C

Nedělní graduál 407–409

407 – Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid

*161/OL113 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Ž 71 (70)

408 – Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku
409 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království

31. 1. 2022 Památka sv. Jana Boska

Sváteční graduál č. 837–838

*639/OL566 – Povstaň, Hospodine, zachraň mě! Ž 3

*192/OL309 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).