Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – FERIÁLNÍ CYKLUS 2

16. 6. 2024 11. neděle v mezidobí B

Nedělní graduál č. 431–433

OL201 – Dobré je chválit Hospodina. – Žalm 92

17. 6. 2024 Pondělí 11. týdne v mezidobí

OL627 – Hospodine, všimni si mého volání! – Žalm 5

18. 6. 2024 Úterý 11. týdne v mezidobí

OL628 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. – Žalm 51

18. 6. ve 14:00 ŽIVĚ na Tv Noe
19. 6. 2024 Středa 11. týdne v mezidobí

OL629 – Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina. – Žalm 31

19. 6. nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna

OL299 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

19. 6. nezávázná památka sv. Romualda

OL249 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! – Žalm 131

OL250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. – Žalm 131

20. 6. 2024 Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

OL630 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. – Žalm 97

21. 6. 2024 Památka sv. Aloise Gonzagy

Sváteční graduál č. 834, 836

OL631 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. – Žalm 132

OL299 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

22. 6. 2024 Sobota 11. týdne v mezidobí

OL632 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

22. 6. nezávazná památka sv. Paulína

OL190 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. – Žalm 40

22. 6. nezávazná památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora

OL272 – Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem. – Žalm 126

23. 6. 2024 12. neděle v mezidobí B

Nedělní graduál č. 434–436

OL207 – Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství. – Žalm 107

Vigilie slavnosti

OL267 – Od klína mé matky byls mým ochráncem. – Žalm 71

24. 6. 2024 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sváteční graduál č. 627–629

OL268 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. – Žalm 139

27. 6. nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského

OL300 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

28. 6. Památka sv. Ireneje

Sváteční graduál č. 814, 818

OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. – Žalm 37

Vigilie slavnosti

OL263 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. – Žalm 19

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla

Sváteční graduál č. 630–637

OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. – Žalm 34

30. 6. Svátek Výročí posvěcení katedrály

OL597 – Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! – Žalm 84

OL292 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. – 1. Kron 29

OL99 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. – Žalm 46

30. 6. nezávazná památka sv. prvomučedníků římských

OL290 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. – Žalm 124

https://www.zaltar.cz/ – experimentální verze

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).