Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

DOBA POSTNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A

26. 3. 2017 4. neděle postní A

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

27. 3. 2017 Pondělí po 4. neděli postní

*363 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Ž 30 (29)

 

28. 3. 2017 Úterý po 4. neděli postní

*364 – Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Ž 46 (45)

 

29. 3. 2017 Středa po 4. neděli postní

*365 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Ž 145 (144)

 

30. 3. 2017 Čtvrtek po 4. neděli postní

*366 – Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu. Ž 106 (105)

 

31. 3. 2017 Pátek po 4. neděli postní

*367 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

 

1. 4. 2017 Sobota po 4. neděli postní

*368 – Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. Ž 7

 

2. 4. 2017 5. neděle postní A

*20 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

 

3. 4. 2017 Pondělí po 5. neděli postní

*369 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

4. 4. 2017 Úterý po 5. neděli postní

*370 – Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! Ž 102 (101)

 

5. 4. 2017 Středa po 5. neděli postní

*371 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. Dan 3

 

6. 4. 2017 Čtvrtek po 5. neděli postní

*372 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

 

7. 4. 2017 Pátek po 5. neděli postní

*373 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! Ž 18 (17)

 

8. 4. 2017 Sobota po 5. neděli postní

*374 – Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. Jer 31

 

9. 4. 2017 Květná neděle A

*21 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ž 22 (21)

Velikonoční graduál č. 14–22

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneme ve III. dílu žaltáře.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

V době postní se zpěv před evangeliem „Aleluja“ nahradí antifonou „Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy“ nebo se zpívá jen příslušný verš bez antifony.

Žalmy pro feriální dny adventní a vánoční nalezneme v žaltáři fialovém (II. díl).

Propria pro dobu postní a velikonoční najdeme ve Velikonočním graduálu.

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).