Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A – FERIÁLNÍ CYKLUS I.

18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů

Liturgie votivní za jednotu křesťanů: Obřadní graduál č. 950, 951

22. 1. 2023 3. neděle v mezidobí A | Neděle Božího slova

Nedělní graduál č. 404-406

*52/OL10 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

OL11 – Pán je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

23. 1. 2023 Pondělí 3. týdne v mezidobí

*429/OL412 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. Ž 98 (97)

24. 1. 2023 Památka sv. Františka Saleského

Sváteční graduál č. 678, 825

*430/OL413 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

*196/OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

25. 1. 2023 Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Sváteční graduál č. 632, 810

*166/OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

26. 1. 2023 Památka sv. Timoteje a Tita

Sváteční graduál č. 739, 616

*223/OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

*432/OL414 – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. Ž 24 (23)

27. 1. 2023 Pátek 3. týdne v mezidobí

*433/OL415 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Merici

*199/OL165 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!  Ž 148

28. 1. 2023 Památka sv. Tomáše Akvinského

Sváteční graduál č. 826–827

*434/OL416 – Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Lk 1,69–75

*200/OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

29. 1. 2023 4. neděle v mezidobí A

Nedělní graduál č. 407–409

*53/OL192 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 146 (145)

30. 1. 2023 Pondělí 4. týdne v mezidobí

*435/OL417 – Vzmužte se a buďte srdnatí všichni, kdo spoléháte na Hospodina. Ž 31 (30)

31. 1. 2023 Památka sv. Jana Boska

Sváteční graduál č. 837–838

*436/OL418 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. Ž 22 (21)

*192/OL309 – Veleb, duše má, Hospodina. Ž 103 (102)

1. 2. 2023 Středa 4. týdne v mezidobí

*437/OL419 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. Ž 103 (102)

2. 2. 2023 Svátek Uvedení Páně do chrámu

Vánoční graduál č. 89–94

Zpěv: 89, 90, 91a, 91b

Doprovod: 89D, 90D, 91aD, 91bD

*202/OL257 – Hospodin zástupů, on je král slávy. Ž 24 (23)

3. 2. 2023 Pátek 4. týdne v mezidobí

*439/OL421 – Hospodin je mé světlo a má spása. Ž 27 (26)

3. 2. nezávazná památka sv. Blažeje

*166/OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

3. 2. nezávazná památka sv. Ansgara

*223/OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

4. 2. 2023 Sobota 4. týdne v mezidobí

*440/OL422 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

5. 2. 2023 5. neděle v mezidobí A

Nedělní graduál č. 410–416

*54/OL193 – Spravedlivý září v temnotách jako světlo. Ž 112 (111)

https://www.zaltar.cz/ – experimentální verze

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).