Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

DOBA VELIKONOČNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B

Seslání Ducha Svatého

Velikonoční graduál č. 87–92

*100 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

 

20. 5. 2018 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Velikonoční graduál č. 97–103

*101 – Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. Ž 104 (103)

 

21. 5. 2018 Památka Panny Marie, Matky církve

http://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/MatkaCirkve.htm

*657 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

*568 – Hospodin je s námi. Ž 87 (86)

 

22. 5. 2018 Úterý 7. týdne v mezidobí
*658 – Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová. Ž 55 (54)

 

22. 5. nezávazná památka sv. Rity z Cascie
*197 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. Ž 1

197 O kněžích, opatech

 

23. 5. 2018 Středa 7. týdne v mezidobí
*659 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

 

24. 5. 2018 Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze B

http://www.liturgie.cz/dodatky/Jezise-Krista-kneze/#B

*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

 

25. 5. 2018 Pátek 7. týdne v mezidobí
*661 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 

25. 5. nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného
*200 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

200 O biskupech, učitelích církve

 

25. 5. nezávazná památka sv. Řehoře VII.
*157 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Ž 110 (109)

 

25. 5. nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi
*199 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! Ž 148

 

26. 5. 2018 Památka sv. Filipa Neriho

Sváteční graduál č. 645, 616

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

 

27. 5. 2018 Slavnost Nejsvětější Trojice B

Velikonoční graduál č. 105–110

*102 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Žalmy pro feriální dny doby adventní avánoční nalezneš ve II. dílu žaltáře (fialový).

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).