Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

16. 9. 2018 24. neděle v mezidobí B

*127 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (114)

 

17. 9. 2018 Pondělí 24. týdne v mezidobí

*759 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

 

17. 9. nezávazná památka sv. Kornelia a Cypriána

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

17. 9. nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

 

18. 9. 2018 Úterý 24. týdne v mezidobí

*760 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

 

19. 9. 2018 Středa 24. týdne v mezidobí

*761 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

 

19. 9. nezávazná památka sv. Januária

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

20. 9. 2018 Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

*762 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Ž 118 (117)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

21. 9. 2018 Svátek sv. Matouše

Sváteční graduál č. 806, 699, 808–809

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

 

22. 9. 2018 Sobota 24. týdne v mezidobí

*764 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 56 (55)

 

23. 9. 2018 25. neděle v mezidobí B

*128 – Pán mě udržuje naživu. Ž 54 (53)

 

24. 9. 2018 Pondělí 25. týdne v mezidobí

*765 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

 

25. 9. 2018 Úterý 25. týdne v mezidobí

*766 – Voď mě po cestě svých předpisů, Hospodine! Ž 119 (118)

 

26. 9. 2018 Středa 25. týdne v mezidobí

*767 – Svítilnou mým nohám je tvé slovo. Ž 119 (118)

 

26. 9. nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

27. 9. 2018 Památka sv. Vincence z Paula

Sváteční graduál č. 692–693

*768 – Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. Ž 90 (89)

*208 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

 

28. 9. 2018 Slavnost sv. Václava

Sváteční graduál č. 694–699, 667

*235 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

 

29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Sváteční graduál č. 700–703

*236 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Ž 138 (137)

 

30. 9. 2018 26. neděle v mezidobí B

*129 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).