Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ * roční cyklus I. * nedělní cyklus A

16. 7. 2017 15. neděle v mezidobí A

*64 – Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. Ž 65 (64)

 

17. 7. 2017 Pondělí 15. týdne v mezidobí

*501 – Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky. Ž 124 (123)

 

nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

18. 7. 2017 Úterý 15. týdne v mezidobí

*502 – Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci. Ž 69 (68)

 

19. 7. 2017 Středa 15. týdne v mezidobí

*503 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 

20. 7. 2017 Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

*504 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

 

nezávazná památka sv. Apolináře

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

21. 7. 2017 Pátek 15. týdne v mezidobí

*505 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Ž 116B (115)

 

nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi

*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

22. 7. 2017 Svátek sv. Marie Magdaleny

Sváteční graduál č. 676–677

*169 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj. Ž 63 (62)

169 12. neděle v mezidobí

 

23. 7. 2017 16. neděle v mezidobí A

*65 –Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

 

24. 7. 2017 Pondělí 16. týdne v mezidobí

*507 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený..Ex 15

 

nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa

*206 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

 

25. 7. 2017 Svátek sv. Jakuba, apoštola

Sváteční graduál č. 652–653

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

26. 7. 2017 Památka sv. Jáchyma a Anny

Sváteční graduál č. 654–656

*509 – Nebeský pokrm dal jim Hospodin. Ž 78 (77)

*222 – Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ž 132 (131)

222 Památka Sv. Jáchyma a Anny

 

27. 7. 2017 Památka sv. Gorazda a druhů

Sváteční graduál č. 645, 616

*510 – Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců. Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. Dan 3

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

223 O biskupech

 

28. 7. 2017 Pátek 16. týdne v mezidobí

*511 – Pane, ty máš slova věčného života. Ž 19 (18)

 

29. 7. 2017 Památka sv. Marty

Sváteční graduál č. 657–658

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

204 O řeholnících

*512 – Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu. Ž 50 (49)

 

30. 7. 2017 17. neděle v mezidobí A

*66 –Jak miluji tvůj zákon, Hospodine. Ž 119 (118)

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneš ve III. dílu žaltáře (zelený melírovaný).

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).