Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ * roční cyklus II. * nedělní cyklus B

11. 2. 2018 6. neděle v mezidobí B

*109 – Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. Ž 32 (31)

 

12. 2. 2018 Pondělí 6. týdne v mezidobí

*651 – Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. Ž 119 (118)

 

13. 2. 2018 Úterý 6. týdne v mezidobí

*652 – Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine. Ž 94 (93)

DOBA POSTNÍ * Žaltář č. II. * nedělní cyklus B

14. 2. 2018 Popeleční středa

Velikonoční graduál č. 1–6

*341 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

 

15. 2. 2018 Čtvrtek po Popeleční středě

*342 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

 

16. 2. 2018 Pátek po Popeleční středě

*343 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

 

17. 2. 2018 Sobota po Popeleční středě

*344 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

18. 2. 2018 1. neděle postní B

*88 – Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pr ty, kdo plní tvou smlouvu. Ž 25 (24)

 

19. 2. 2018 Pondělí po 1. neděli postní

*345 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. Ž 19 (18)

 

20. 2. 2018 Úterý po 1. neděli postní

*346 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

 

21. 2. 2018 Středa po 1. neděli postní

*347 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

 

22. 2. Svátek Stolce sv. Petra

Sváteční graduál č. 602, 633

  1. 602 - Ty jsi Petr, to je skála
  2. 633 - Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého


*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

 

23. 2. 2018 Pátek po 1. neděli postní

*349 – U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129)

 

24. 2. 2018 Sobota po 1. neděli postní

*350 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

 

25. 2. 2018 2. neděle postní B

Velikonoční graduál č. 7–13

*89 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Ž 116 (115)

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Žalmy pro feriální dny doby adventní avánoční nalezneš ve II. dílu žaltáře (fialový).

Další propria tohoto období najdeš ve Vánočním graduálu.

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneš ve IV. dílu žaltáře (světle zelený).

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).