Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A – FERIÁLNÍ CYKLUS I.

19. 2. 2017 7. neděle v mezidobí A

*56 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 

20. 2. 2017 Pondělí 7. týdne v mezidobí

*453 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. Ž 93 (92)

 

21. 2. 2017 Úterý 7. týdne v mezidobí

*454 – Ústa spravedlivého mluví moudře. Ž 37 (36)

 

nebo nezávazná památka sv. Petra Damianiho

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

193 O biskupech, opatech

 

22. 2. 2017 Svátek Stolce sv. Petra

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23 (22)

Sváteční graduál č. 602, 633

 

23. 2. 2017 Památka sv. Polykarpa

*456 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*203 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. Ž 31 (30)

203 O mučednících 3

Sváteční graduál č. 814, 815

 

24. 2. 2017 Pátek 7. týdne v mezidobí

*457 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

 

25. 2. 2017 Sobota 7. týdne v mezidobí

*458 – Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí. Ž 103 (102)

 

26. 2. 2017 8. neděle v mezidobí A

*57 – V Bohu jen odpočívej, duše má. Ž 62 (61)

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneme ve III. dílu žaltáře (zelený melírovaný).

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).