Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ * roční cyklus I. * nedělní cyklus A

10. 9. 2017 23. neděle v mezidobí A

*72 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

 
11. 9. 2017 Pondělí 23. týdne v mezidobí

*549 – V Bohu jen odpočívej, duše má. Ž 62 (61)

 
12. 9. 2017 Úterý 23. týdne v mezidobí

*550 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

 
nezávazná památka Jména Panny Marie

Sváteční graduál č. 805, 623

*194 – Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 1,46-55

194 Svátky Bl. panny Marie

 

13. 9. 2017 Památka sv. Jana Zlatoústého

Sváteční graduál č. 826–827

*551 – Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi. Ž 145 (144)

*51 - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Ž 40 (39)

051 2. neděle v mezidobí

 

14. 9. 2017 Svátek Povýšení svatého Kříže

Sváteční graduál č. 684–688

*232 – Nezapomínejte na Boží skutky! Ž 78 (77)

232 Svátek Povýšení Sv. Kříže

 

15. 9. 2017 Památka Panny Marie Bolestné

Sváteční graduál č. 689–690

*233 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine! Ž 31 (30)

233 Památka Panny Marie Bolestné

*553 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

 

16. 9. 2017 Památka sv. Ludmily

Sváteční graduál č. 817, 736, 691

*554 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

*234 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

234 Památka Sv. Ludmily

17. 9. 2017 24. neděle v mezidobí A

*73 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

 
18. 9. 2017 Pondělí 24. týdne v mezidobí

*555 – Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu. Ž 28 (27)

 

19. 9. 2017 Úterý 24. týdne v mezidobí

*556 – Chci kráčet v nevinnosti srdce. Ž 101 (100)

 

nezávazná památka sv. Januária

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

20. 9. 2017 Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů

Sváteční graduál č. 812–813

*557 – Veliká jsou Hospodinova díla. Ž 111 (110)

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

198 O mučednících 2

 

21. 9. 2017 Svátek sv. Matouše

Sváteční graduál č. 806, 699, 808–809

*214 – Všude na zemi pronikl jejich hlas. Ž 19 (18)

214 Svátky apoštolů 2

 

22. 9. 2017 Pátek 24. týdne v mezidobí

*559 – Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ž 49 (48)

 

23. 9. 2017 Památka sv. Pia z Pietrelciny

*560 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. Ž 100 (99)

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

011 Svátek Svaté Rodiny - neděle v oktávu Narození Páně

 

24. 9. 2017 25. neděle v mezidobí A

*74 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají. Ž 145 (144)

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí nalezneš ve III. dílu žaltáře (zelený melírovaný).

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).