Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

25. 9. 2022 26. neděle v mezidobí C

Nedělní graduál č. 468–469

*183/OL234 – Duše má, chval Hospodina. Ž 146 (145)

OL234 – Duše má, chval Hospodina! – Ž 146 (145)

26. 9. 2022 Pondělí 26. týdne v mezidobí

*771/OL697 – Popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Ž 17 (16)

OL697 – Popřej mi sluchu, slyš mé slovo! – Ž 17 (16)

26. 9. nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána

*198/OL272 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

27. 9. 2022 Památka sv. Vincence z Paula

Sváteční graduál č. 692–693

*772/OL698 – Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! Ž 88 (87)

OL698 – Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine! – Ž 88 (87)

*208/OL308 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

28. 9. 2022 Slavnost sv. Václava

Sváteční graduál č. 694–699, 667

*235/OL283 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. 1 Kron 29

OL283 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. – 1. Kron 29

29. 9. 2022 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Sváteční graduál č. 700–703

*236/OL284 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Ž 138 (137)

OL284 – Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. – Ž 138 (137)

30. 9. 2022 Památka sv. Jeronýma

Sváteční graduál č. 826–827

*775/OL701 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

OL701 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. – Ž 139 (138)

*200/OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům. Ž 119 (118)

1. 10. 2022 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Sváteční graduál č. 828, 837

*776/OL702 – Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! Ž 119 (118)

OL702 – Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine! – Ž 119 (118)

*229/OL250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. Ž 131 (130)

OL250 – Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe. – Ž 131 (130)

*OL249 – Opatruj, Pane, mou duši… Ž 131 (130)

OL249 – Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! – Ž 131 (130)

2. 10. 2022 27. neděle v mezidobí C

Nedělní graduál č. 470–472

*184/OL86 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

OL86 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ – Ž 95 (94)

*OL87 – Zaslechnete-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Ž 95 (94)

OL87 – Zaslechnete-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! – Ž 95 (94)


Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro liturgii vyšly nově ve dvoudílném Žaltáři.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz nebo v databázi regenschori.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).