Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek? Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


16. 2. 2020 6. neděle v mezidobí A

*55 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. Ž 119 (118)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka
17. 2. 2020 Pondělí 6. týdne v mezidobí

*651 – Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. Ž 119 (118)

17. 2. nezávazná památka sv. Alexia a druhů

*204 – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ž 34 (33)

18. 2. 2020 Úterý 6. týdne v mezidobí

*652 – Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine. Ž 94 (93)

19. 2. 2020 Středa 6. týdne v mezidobí

*653 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. Ž 15 (14)

20. 2. 2020 Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

*654 – Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ž 34 (33)

21. 2. 2020 Pátek 6. týdne v mezidobí

*655 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. Ž 112 (111)

21. 2. nezávazná památka sv. Petra Damianiho

*193 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. Ž 16 (15)

22. 2. 2020 Svátek Stolce sv. Petra

Sváteční graduál č. 602, 633

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24 (23)

23. 2. 2020 7. neděle v mezidobí A

*56 – Hospodin je milosrdný a milostivý. Ž 103 (102)

24. 2. 2020 Pondělí 7. týdne v mezidobí

*657 – Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. Ž 19 (18)

25. 2. 2020 Úterý 7. týdne v mezidobí

*658 – Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová. Ž 55 (54)


DOBA POSTNÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS A


26. 2. 2020 Popeleční středa

Velikonoční graduál č. 1–6; noty zde

*341 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

27. 2. 2020 Čtvrtek po Popeleční středě

*342 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

28. 2. 2020 Pátek po Popeleční středě

*343 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

29. 2. 2020 Sobota po Popeleční středě

*344 – Tys, Pane, dobrý a shovívavý. Ž 86 (85)

1. 3. 2020 1. neděle postní A

*16 – Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Ž 51 (50)

Sbor Velká Bystřice pod vedením P. Josefa Olejníka

Není zde ještě zveřejněn blížící se svátek, na který se chceš nachystat? Zkus jej vyhledat v Českém národním kalendáři, který obsahuje svátky svatých a je k dispozici celoročně 😉

Nejnovější příspěvkyCo mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

Žalmy pro feriální dny doby adventní a vánoční obsahuje adventní fialový II. díl žaltáře.

Propria adventního a vánočního období shrnuje Vánoční graduál.

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

Na tomto webu najdeš aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).