Liturgický kalendář

Jaký žalm se dnes hraje? Co bychom mohli zpívat na nejbližší svátek?

Mohl by Ti pomoci tento liturgický kalendář.

Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ – NEDĚLNÍ CYKLUS B – II. FERIÁLNÍ CYKLUS

7. 10. 2018 27. neděle v mezidobí B

*130 – Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Ž 128 (127)

 

8. 10. 2018 Pondělí 27. týdne v mezidobí

*777 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 111 (110)

 

9. 10. 2018 Úterý 27. týdne v mezidobí

*778 – Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. Ž 139 (138)

 

9. 10. nezávazná památka sv. Dionýsia

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

9. 10. nezávazná památka sv. Jana Leonardiho

*223 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Ž 96 (95)

 

10. 10. 2018 Středa 27. týdne v mezidobí

*779 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

 

11. 10. 2018 Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

*780 – Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Lk 1

 

11. 10. nezávazná památka sv. Jana XXIII.

 

12. 10. 2018 Pátek 27. týdne v mezidobí

*781 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 111 (110)

 

12. 10. nezávazná památka sv. Radima

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

13. 10. 2018 Sobota 27. týdne v mezidobí

*782 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Ž 105 (104)

 

14. 10. 2018 28. neděle v mezidobí B

*131 – Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. Ž 90 (89)

 

15. 10. 2018 Památka sv. Terezie od Ježíše z Avily

Sváteční graduál č. 714–715

*783 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! Ž 113 (112)

*210 – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Ž 19 (18)

 

16. 10. 2018 Úterý 28. týdne v mezidobí

*784 – Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ. Ž 119 (118)

 

16. 10. nezávazná památka sv. Hedviky

Sváteční graduál č. 834, 677

*11 – Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ž 128 (127)

 

16. 10. nezávazná památka sv. Markéty M. Alacoque

*19 – Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 24(23)

 

17. 10. 2018 Památka sv. Ignáce Antiochijského

Sváteční graduál č. 684, 815

*785 – Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina. Ž 1

*195 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. Ž 34 (33)

 

18. 10. 2018 Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sváteční graduál č. 806, 615

*230 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. Ž 145 (144)

 

19. 10. 2018 Pátek 28. týdne v mezidobí

*787 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 33 (32)

 

19. 10. nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese

*198 – Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Ž 126 (125)

 

19. 10. nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

*166 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Ž 117 (116)

 

20. 10. 2018 Sobota 28. týdne v mezidobí

*788 – Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Ž 8

 

21. 10. 2018 29. neděle v mezidobí B

*132 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Ž 33 (32)

 

 

Nejnovější příspěvky

 

Co mít po ruce

Online lekcionář s biblickými čteními najdeš na webu liturgie.cz

Žalmy pro neděle a svátky nalezneme v červeném žaltáři (I. díl).

 

Různé zpěvy ke svátkům svatých jsou nově uspořádány ve Svátečním graduálu.

 

Žalmy pro feriální dny liturgického mezidobí doby II. cyklu ve IV. díle žaltáře (zelený).

 

 

Nalezneš tu aktuální notový materiál (nebo alespoň odkazy na něj) zhudebněný P. Josefem Olejníkem pro katolickou liturgii.

Zhudebněné žalmy od dalších českých autorů nalezneš na webu liturgie.cz.

Zakoupením tištěných publikací podpoříte vydávání dalších. Děkujeme.


Pokud se Ti nezobrazuje aktuální obsah, zkus obnovit stránku (F5, refresh, obnovit, načíst znovu).