Žalmy

Žalmy

Sám Olejník o responsoriálních žalmech říká: „Žalmy jsou slovo Boží a vrcholná poezie.“ Biskup Hrdlička to rozvíjí:

„Právě v něm [v responsoriálním žalmu] Boží slovo, vyjádřené poetickou formou žalmových modliteb, dostává novou výrazovou dimenzi, probouzející v duši věřícího hlubší vnitřní a citové povznesení mysli k Bohu. […] Navíc responsoriální žalm umožňuje, že Boží slovo zní z mnoha úst […], na zpěvu se podílejí všichni věřící.“

Responsoriální žalm je odpovědí na 1. čtení. To o nedělích tvoří myšlenkovou jednotu s evangeliem. Odpověď žalmu je často heslem stručně vyjadřující téma celé bohoslužby slova. Ve zhudebnění P. Olejníka se snadno zaryje do paměti a může tak být jedním z plodů, které si věřící odnese ze mše svaté. Arcibiskup Graubner připomíná důležitost správného přednesu:

„Dobře zpívané žalmy přispějí k hlubšímu chápání Božího slova a důstojné oslavě Boha, jemuž chceme dát to nejlepší, pokud jsme aspoň něco vytušili z jeho nesmírné velikosti. Dobře a s chutí zpívaná responzoria se vryjí do paměti a jejich melodie spolu se slovy jaksi bezděčně podmalovávají naše myšlení, práci, či modlitbu, takže Boží slovo je tak snadněji přítomné v každodenním životě jako Boží odpověď či inspirace.“

Olejník vycházel z gregoriánského chorálu, který je vlastním zpěvem římské církve a který hlouběji poznal v době svých římských studií. Mody chorálu jsou nadčasové, použití chorálu ke zhudebnění českého textu pro odlišné zákonitosti jazyka není možné. Vytváří tak specifický kompozičnístyl, který se odráží nejen v žalmech, ale i v dalších zpěvech.

Zdroj: VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka

Aktuální liturgie

Aktuální žalmy k liturgii v notovém zápisu naleznete v liturgickém kalendáři. Pro vzdálenější přípravu na svátky svatých můžete dané žalmy vyhledat v Českém národním kalendáři.

Publikace

Žaltář 2dílný

Žaltář 4dílný

Odpovědi žalmů pro lid

Odpovědi k žalmům pro všechny neděle (brožura vhodná pro lid).

Další noty

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Zvukové ukázky žalmů

Responzoriální žalmy (nedělní cyklus A)

Responzoriální žalmy (nedělní cyklus B)

Responzoriální žalmy (nedělní cyklus C)