Svatý Michaeli

Během působení v kněžském semináři inspiruje P. Šuránek k složení modlitby ke svatému Michaeli archandělu, která se stává Olejníkovou skladatelskou prvotinou (1949).

Skladba byla původně zkomponována v tónině d moll, později byla transponována do c moll.

V dnešní době byla píseň publikována ve zpěvníku Písně k Boží chvále (č. 18, Matice cyrilometodějská 2010), a v nejnovějším vydání Kancionálu (2013) ji najdeme pod číslem 077. V Olejníkových publikacích ji najdeme ve Svátečním graduálu (2016), kde je ve dvou verzích s č. 858 a 858a. Graduál obsahuje i CD s nahrávkami.

Zde k dispozici noty s varhanním doprovodemSvatý Michaeli

Notový zápis melodie pro lid najedete na webu kancional.cz/077.

V roce 2021 vyšla tato modlitba na CD Missa intima a Hrad v nitru pod č. 15.

Tato Modlitba – jednohlasý zpěv s obligátním varhanním doprovodem – připomíná jakýsi starozákonní válečný pochod za vítězství nad mocnostmi Satana. V ukázce vidíme nástup tvrdého d moll, které nepůsobí smutně, ale spíše hrozivě. Všimněme si ostinátního postupu vnitřních hlasů varhanního doprovodu, který podtrhuje gradaci – stále postupně stoupající melodie – a jakoby strhává k nadšené důvěře, která v jistotě konečného vítězství nad pekelnými mocnostmi končí vítězným maggiore – D dur.

V této prvotině, ač to tak autor nezamýšlel, je zajímavých několik věcí: předně vnitřní souvislost mezi textem a melodií vystavěnou se skvělou invencí a gradací a pak harmonizace v takřka obligátním varhanním doprovodu (zazpívaná bez doprovodu by nepřinesla žádoucí účin). Zde jde o opravdu klasickou harmonii, avšak vnitřní hlasy tvoří krásný kontrapunktický tok, zvyšující mohutný účin skladby, ač tu ještě nenajdeme žádný prvek modernější harmonie.

K. Komárek, P. Mgr. Josef Olejník kněz a skladatel liturgické hudby, Burget, Olomouc 2001, s. 17.
Oltářní obraz v kostele sv. Michala v Olomouci (svatymichal.cz).