Mešní zpěvy

Mešní zpěvy neboli zpívaný mešní řád

Při slavení mše je tedy třeba velice si vážit zpěvu s přihlédnutím k národní osobitosti i k možnostem jednotlivých liturgických shromáždění. I když není vždycky nutné, např. při feriálních mších, zpívat všechny texty, které jsou určeny ke zpěvu, je třeba dbát o to, aby zpěv přisluhujících a lidu nechyběl o nedělích a zasvěcených svátcích. Při výběru částí, které se skutečně zpívají, je třeba dát přednost závažnějším a zvláště těm, které má zpívat kněz nebo jáhen nebo lektor s odpovědí lidu, nebo které přednáší kněz i lid společně. (IGMR, č 40)

Znamení kříže

Vstupní pozdrav

1 - 2. Kor 13,13

2 - Řím 1,7

3

4 - Lk 1,27

Orace

Pozdrav a aklamace před evangeliem

Aklamace po evangeliu

Orace

Dialog před prefací

Preface

Tajemství víry

1 - Tvou smrt zvěstujeme

2 - Kdykoli jíme

3 - Zachraň nás

Doxologie eucharistické modlitby

Výzva před modlitbou Páně

Embolismus

Pane Ježíši...

Pozdravení pokoje

Orace

Požehnání

Propuštění lidu

Velikonoční propuštění

Zpívané texty mešního řádu (nápěv chorální i Olejníkův) naleznete ne webu liturgie.cz.

Kněžské zpěvy