Mešní zpěvy neboli zpívaný mešní řád

Při slavení mše je tedy třeba velice si vážit zpěvu s přihlédnutím k národní osobitosti i k možnostem jednotlivých liturgických shromáždění. I když není vždycky nutné, např. při feriálních mších, zpívat všechny texty, které jsou určeny ke zpěvu, je třeba dbát o to, aby zpěv přisluhujících a lidu nechyběl o nedělích a zasvěcených svátcích. Při výběru částí, které se skutečně zpívají, je třeba dát přednost závažnějším a zvláště těm, které má zpívat kněz nebo jáhen nebo lektor s odpovědí lidu, nebo které přednáší kněz i lid společně. (IGMR, č 40)

Znamení kříže

Vstupní pozdrav

1 - 2. Kor 13,13

2 - Řím 1,7

 

3

 

4 - Lk 1,27

 

Pozdrav a aklamace před evangeliem

 

Aklamace po evangeliu

 

Dialog před prefací

Preface

Tajemství víry

1 - Tvou smrt zvěstujeme

 

2 - Kdykoli jíme

 

3 - Zachraň nás

 

Doxologie eucharistické modlitby

 

Výzva před modlitbou Páně

 

Embolismus

 

Pane Ježíši...

 

Pozdravení pokoje

 

Požehnání

 

Propuštění lidu

 

Velikonoční propuštění

 

Zpívané texty mešního řádu (nápěv chorální i Olejníkův) naleznete ne webu liturgie.cz

 1. Znamení kříže
 2. Zahajovací pozdrav 1
 3. Zahajovací pozdrav 2
 4. Zahajovací pozdrav 3
 5. Zahajovací pozdrav 4
 6. Před evangeliem
 7. Po evangeliu
 8. Tajemství víry 1
 9. Tajemství víry 2
 10. Tajemství víry 3
 11. Doxologie
 12. Výzva k modlitbě Páně
 13. Embolismus
 14. Pane Ježíši Kriste
 15. Pozdravení pokoje
 16. Požehnání
 17. Propuštění
 18. Velikonoční propuštění


Kněžské zpěvy

 1. 01 uvod
 2. 02 vstup
 3. 03 vstupni modlitba
 4. 04 komentar evangelium
 5. 05 evangelium
 6. 06 komentar nad dary
 7. 07 modlitba nad dary
 8. 08 komentar preface
 9. 09 preface
 10. 10 komentar rimsky kanon
 11. 11 rimsky kanon
 12. 12 tajemstvi víry
 13. 13 proto na pamatku
 14. 14 skrze neho
 15. 15 komentar prijimani
 16. 16 podle spasitelova
 17. 17 otce nas
 18. 18 vysvobod nas
 19. 19 nebot tvé je královstvi
 20. 20 pane jezisi kriste
 21. 21 pokoj s vami
 22. 22 pozdravte se
 23. 23 komentar postkomunio
 24. 24 zaverecna modlitba
 25. 25 požzehnani
 26. 26 velikonocni pozehnani
 27. 27 velikonocni pozehnani
 28. 28 velikonocni pozehnani
 29. 29 komentar velkopatecni primluvy
 30. 30 velkopatecni primluvy
 31. 32 svetlo kristovo
 32. 31 komentar exultet
 33. 33 exultet zajasejte
 34. 34 exultet toje ta noc
 35. 35 komentar te deum
 36. 36 te deum
 37. 37 te deum zaver
 38. 38 komentar exultet choral
 39. 39 exultet choral zajasejte
 40. 40 exultet choral pan s vami
 41. 41 komentar sveceni vody
 42. 42 sveceni vody
 43. 43 komentar druha euch. modlitba
 44. 44 druha euch. modlitba
 45. 45 druha euch. modl. 2
 46. 46 treti euch. modlitba
 47. 47 treti euch. modl. 2
 48. 48 ctvrta euch. modlitba
 49. 49 ctvrta euch. modl. 2
 50. 50 ctvrta euch. mod. 3
 51. 51 ctvrta euch. modl. 4
 52. 52 komentar II. velik. pref.
 53. 53 II. velik. preface
 54. 54 komentar III velik. pref.
 55. 55 III velik. preface
 56. 56 komentar IV velik. pref.
 57. 57 IV velik. preface
 58. 58 komentar V. velik. pref.
 59. 59 V velik. preface
 60. 60 komentar pref. nanebevstoupeni
 61. 61 preface nanebevstoupeni pane
 62. 62 komentar II pref. nanebevstoupeni
 63. 63 II preface nenebevstoupeni pane
 64. 64 komentar pref. seslani ds
 65. 65 preface seslani ducha svateho
 66. 66 komentar orace po hymnu k ds
 67. 67 orace po hymnu k ds