Mariánské nešpory

Mariánské nešpory

O Panně Marii - 2. nešpory neboli večerní chvály zhudebněné P. Olejníkem.

Kancionálu je najdete pod číslem 085A.

Nedělních nešporách je naleznete pod číslem 719 (zde je však použit novější liturgický překlad).

Zde jsou k dispozici rozepsané verze pro sbor i brožury pro lid.

Komplet not k Mariánským nešporám zde.

P. Petr Hofírek předal k dispozici upravené Olejníkovy nešpory ze své farnosti.

Vedoucí našeho farního sboru upravil Olejníkovy mariánské nešpory do čtyřhlasu. 
Ke stažení zde máte noty pro jednotlivé hlasy sboru, noty pro věřící a noty pro varhaníka.
Všechny soubory z této stránky si můžete stáhnout najednou v balíku ZIP.
 
Noty pro věřící, aby se mohli zapojit do zpěvu. Ve formátu WORD a PDF
Noty pro věřící ve formátu PDF - brožurka A5 - oboustranný tisk na A4.
 
**********************************************************
Noty pro jednotlivé hlasy sboru.
SOPRÁN - WORD a PDF a brožurka A5 ve formátu PDF
 
ALT - WORD PDF a brožurka A5 ve formátu PDF
 
TENOR - WORD PDF a brožurka A5 ve formátu PDF
 
BAS - WORD PDF a brožurka A5 ve formátu PDF
**********************************************************
 
Noty pro varhaníka. Noty jsou bohužel jen naskenované, ale třeba někomu poslouží. Ve formátu WORD a PDF.
 

Převzato z webu pro kněze: https://sites.google.com/a/ado.cz/prokneze/breviar/marianskenespory-zpivane-pjosefolejnik