Mariánské nešpory

Mariánské nešpory

O Panně Marii – 2. nešpory neboli večerní chvály zhudebněné P. Olejníkem.

Kancionálu je najdete pod číslem 085A.

Nedělních nešporách je naleznete pod číslem 719 (zde je však použit novější liturgický překlad).

P. Petr Hofírek předal k dispozici upravené Olejníkovy nešpory ze své farnosti.

Vedoucí našeho farního sboru upravil Olejníkovy mariánské nešpory do čtyřhlasu.  Ke stažení zde máte noty pro jednotlivé hlasy sboru, noty pro věřící a noty pro varhaníka.

Noty pro věřící, aby se mohli zapojit do zpěvu.

Brožurka A5 – oboustranný tisk na A4.

Noty pro jednotlivé hlasy sboru.

SOPRÁN a brožurka A5

ALT a brožurka A5

TENOR a brožurka A5

BAS a brožurka A5

Noty pro varhaníka. Noty jsou bohužel jen naskenované, ale třeba někomu poslouží.