Liturgie hodin

Liturgie hodin

„Dílo vykoupení lidstva a dokonalé oslavy Boha“ vykonává Kristus v Duchu Svatém skrze svou církev, nejen když se slaví eucharistie a udělují svátosti, ale také, a to především, když se koná denní modlitba církve. Při ní je sám přítomen, když se sejde shromáždění, když se hlásá Boží slovo, „když se církev modlí a zpívá“. (IGLH 13.)