Exultet

olejnik_exultet_001 olejnik_exultet_002 olejnik_exultet_003 olejnik_exultet_004 olejnik_exultet_005 olejnik_exultet_006 olejnik_exultet_007 olejnik_exultet_008 olejnik_exultet_009 olejnik_exultet_010 olejnik_exultet_011 olejnik_exultet_012

Velikonoční chvalozpěv

Doba postní je přípravou na slavnost velikonočního tajemství. Součástí liturgie vigilie je i velikonoční chvalozpěv - exultet. V českých zemích se kromě chorálního nápěvu můžeme setkat i s nápěvem P. Olejníka. Notový záznam najdete ve Velikonočním graduálu č. 45.

Chorální českou verzi exultetu naleznete na webu liturgie.cz.

Zvukové nahrávky

  1. 1. část: úvod
  2. 2. část: preface
  3. 3. část: tajemství veliké noci
  4. 4. část: tajemství vykoupení
  5. 5. část: tajemství svaté noci
  6. 6. část: obětování svíce
  7. 7. část: závěrečné prosby