Dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky

Dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky

S novým školním rokem se v Olomouci rozbíhá i dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky pro všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení schóly a vedení chrámového sboru při liturgii. Program a další potřebné informace naleznete na letáku. Ondřej Talaš     Foto: Člověk a víra / Miroslav Snopek...
Read More
Svatodušní zpívané nešpory v Ludgeřovicích

Svatodušní zpívané nešpory v Ludgeřovicích

O slavnosti Ježíše Krista Krále v loňském roce se kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích rozezněl zpěvy žalmů a antifon nešpor zhudebněných P. Josefem Olejníkem. Mužský sbor vedený P. Vojtěchem Janštou přispěl k důstojnému průběhu večerní liturgie také na Květnou neděli tohoto roku. Nyní, na sklonku doby velikonoční, jste srdečně zváni k této veřejné modlitbě církve ze slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 20. května 2018 v 17:00 v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Plakát ke stažení v PDF Ondřej Talaš a Tomáš Sommer ...
Read More
Festival duchovní hudby s latinskou mší svatou „Missa mundi“

Festival duchovní hudby s latinskou mší svatou „Missa mundi“

Římskokatolická farnost Velká Bystřice srdečně zve na Festival duchovní hudby "Chvalte Hospodina" hudební poselství P. J. Olejníka  Sobota 19. května 2018 v 16:00, kostel Stětí sv. Jana Křtitele Vystoupí: KPS Dvořák Olomouc a Svatokopecký chrámový sbor - sbormistr Jan Gottwald Chorus Mittitur Šternberk – sbormistr Tamara Margholdová Chrámový sbor Velká Bystřice – sbormistr Ivana Juráňová Vladimír Pavlík - varhanní recitál V 17:30 bude sloužena latinská mše svatá "Missa mundi", kterou P. Josef Olejník velmi propagoval a opatřil ji originálním varhanním doprovodem. Marie Plesková a Vladimír Pavlík...
Read More
Zpívané nedělní nešpory na Petrově

Zpívané nedělní nešpory na Petrově

"Neboť to je kadidlo a světlo lamp, které obětujeme Bohu stejně jako slavení tajemství posvátného stolu." (Theodor z Cyrrhu)   Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně iniciovala dne 10. prosince 2017, v rámci jubilea brněnské diecéze, slavnostní zpívané nešpory. Na Petrově tak vznikla nová tradice. Ke společné modlitbě zpívaných nešpor v katedrále jsou všichni zváni každou druhou neděli v měsíci vždy od 18.00 hodin. Plakát v PDF Ondřej Talaš a P. Jiří Janalík ...
Read More
České nebe v celoročním kalendáři

České nebe v celoročním kalendáři

Když tedy slavíme eucharistickou oběť, nejlépe se spojujeme s bohoslužbou nebeské církve, neboť se uctivou vzpomínkou sjednocujeme především se slavnou a ustavičnou pannou Marií, ale i se svatým Josefem, svatými apoštoly i mučedníky a všemi svatými. (Lumen gentium, čl. 50) Těší nás s jakou oblibou využíváte náš kalendář při přípravě na liturgii. Aby však tento web mohl stále více sloužit těm, kdo své hlasy pozvedají k oslavě Pána, zpřístupňujeme český sanktorál –  celoroční liturgický kalendář se svátky svatých. Český národní kalendář najdete i na webu liturgie.cz, kde můžete dohledat stupeň slavení či biblické texty. Na našem webu zase v obdobné sekci najdete hudební obsah, na který jste již zvyklí ze současného kalendária, ale bude k dispozici celoročně. Co bude v našich silách budeme postupně doplňovat. Dokončuje se nahrávání Nedělního graduálu a probíhají práce na novém žaltáři. Stále můžete zasílat své podněty z terénu. Děkujeme za Vaši spolupráci. Požehnaný, harmonicky košatý a intonačně dokonalý nový rok za redakci webu přejí P. Marcel Javora a Ondřej Talaš Foto: Panna...
Read More
Svou jasnou tvář

Svou jasnou tvář

Nahrávání, korektury a sazba Nedělního graduálu se pomalu blíží do finále. Zaposlouchejte se do antifony k přijímání pro 22. neděli v liturgickém mezidobí v podání Scholy OP. Antifonu Svou jasnou tvář najdete v připravovaném Nedělním graduálu pod číslem 460.   Ondřej Talaš...
Read More
Nahrávky nejen sváteční

Nahrávky nejen sváteční

"Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna." I takovými slovy můžeme vstoupit do liturgie těch, na kterých již projevila Boží sláva. Tyto liturgické texty zhudebněné P. Josefem Olejníkem najdete uspořádané ve Svátečním graduálu. Jeho přílohou je i CD s nazpívanými antifonami, které uveřejňujme i na těchto webových stránkách. Nově tedy v liturgickém kalendáři najdete nejen čísla antifon pro daný svátek, ale rovnou si můžete pustit i zvukovou stopu, aby se vám snáze vryla do paměti. Těmito texty se Církev modlí již staletí. Připojme se ke společenství našich přátel, zastánců a pomocníků, abychom za nimi připutovali v nebeský Jeruzalém, kde je náš domov.   -> Přejít k nahrávkám ->   Foto: mozaika Marka Rupnika Ondřej Talaš ...
Read More
10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

Tento víkend slaví farnost v Ostravě-Zábřehu 10 let posvěcení kostela Svatého Ducha. V roce 2007 napsal P. Olejník pro toto svěcení antifonu Jeruzaléme, přichází tvé světlo a velebnost Páně září nad tebou; národy budou kráčet ke tvému světlu, aleluja. (Iz 60,1.3) + Tob 13,8.13 Dnes je již tato antifona zařazena do Obřadního graduálu pod č. 936. Zveřejňujeme ji v pdf. Informace k průběhu oslav najdete na plakátu nebo na farním webu http://www.farnostoz.cz/ Kromě této antifony najdete v Obřadním graduálu množství dalších zpěvů k posvěcení kostela, oltáře či zvonu (927–939). Ondřej Talaš...
Read More
Biskupské svěcení v Olomouci

Biskupské svěcení v Olomouci

Letošní podzim čeká věřící olomoucké arcidiecéze událost, jež se naposledy odehrála před čtvrt stoletím. V sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava proběhne biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Na začátku roku jste se mohli svým hlasem připojit k modlitbě za biskupy. Nyní se v rámci přípravy podíváme na některá propria k biskupskému svěcení zhudebněná P. Josefem Olejníkem. Jaký bude v říjnu repertoár ještě nevíme. Avšak vzhledem k tradici hudebníků olomoucké katedrály je velká šance, že se společně připojíme svým hlasem k následujícím zpěvům z Obřadního graduálu: P. Josef Olejník – biskupské svěcení (Obřadní graduál)   Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170712olomoucka-katedrala-zazije-v-polovine-rijna-biskupske-sveceni Foto: František Jemelka   Ondřej Talaš...
Read More
Na festivalu duchovní hudby zněly varhany

Na festivalu duchovní hudby zněly varhany

V sobotu 27. května 2017 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici u Olomouce konal Festival duchovní hudby "Chvalte Hospodina" - hudební poselství P. J. Olejníka. Sedmý ročník festivalu, který vznikl po smrti tohoto významného kněze a skladatele liturgické hudby, byl tentokrát věnován varhanní hudbě, protože i P. J. Olejník byl aktivním varhaníkem a měl několik žáků, které učil hře na varhany při slavení liturgie. Pozvání přijali Vladimír Pavlík, Markéta Prokopovičová, Jan Gottwald, František Tomek  a Otec Jakub Vavrečka. Vladimír Pavlík, absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě, který je varhaníkem ve Velké Polomi a Dolní Lhotě u Ostravy, přednesl skladby N. Bruhnse: Preludium e moll, J. S. Bacha: chorál "Nun komm' der Heiden Heiland" a F. Mendelssohna-Bartholdyho: Sonátu č. 2 c moll. Markéta Prokopovičová, absolventka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a posluchačka JAMU v Brně, přednesla skladby J. S. Bacha: Preludium a fugu h moll, A. Dvořáka: Biblickou píseň č.2, G. F. Händela: "Ombra mai fu" z opery Xerxes a R. Schumana: Šest studií v...
Read More