Zpívané nešpory ze slavnosti Ježíše Krista Krále

Zpívané nešpory ze slavnosti Ježíše Krista Krále

Před rokem se věřící v ludgeřovickém kostele sv. Mikuláše spojili v modlitbě zpívaných nešpor zhudebněných P. Josefem Olejníkem. Poprvé právě o slavnosti Ježíše Krista Krále, dále pak na Květnou neděli a o slavnosti Seslání Ducha Svatého. Po roce jste opět všichni srdečně zváni k této liturgii a to v neděli 25. listopadu 2018 v 17:00 v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Přikládáme též plakát ke stažení v PDF a videozáznam z loňského roku.   Ondřej Talaš & Tomáš Sommer...
Read More
Svatý Michaeli na přání papeže

Svatý Michaeli na přání papeže

Přesně před měsícem, 29. září 2018, vyzval papež František k modlitbě Pod ochranu tvou a Svatý Michaeli. Bližší informace přináší článek Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům či Papež vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům. Ačkoli se měsíc říjen blíží ke konci, není to důvod přestat s touto modlitbou. Rádi bychom připoměli zpívanou verzi této modlitby zhudebněnou P. Josefem Olejníkem. Na našem webu ji najdete na samostatné stránce ve zvukové podobě, v notovém zápisu a doplněnou o historické okolnosti vzniku této skladby. K této modlitbě vyzýval již papež Lev XIII. na konci 19. století. A jak vidíme, neměla by ztrácet na aktuálnosti ani v dnešní době. Její vhodné zařazení může být např. na závěr liturgie.   Ondřej Talaš  ...
Read More
Zpívaná modlitba nešpor v Olomouci

Zpívaná modlitba nešpor v Olomouci

Metropolitní kapitula u katedrály sv. Václava v Olomouci srdečně zve na zpívanou modlitbu nešpor za doprovodu bohoslovců či řeholních sester. Další informace na webu katedrály: http://www.katedralaolomouc.cz/FixPage.asp?ID=33 Při té příležitosti zveřejňujeme nahrávky této liturgie na stránce Nedělní nešpory.   Ondřej Talaš...
Read More
Dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky

Dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky

S novým školním rokem se v Olomouci rozbíhá i dvanáctý ročník Kurzu pro varhaníky pro všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení schóly a vedení chrámového sboru při liturgii. Program a další potřebné informace naleznete na letáku. Ondřej Talaš     Foto: Člověk a víra / Miroslav Snopek...
Read More
Svatodušní zpívané nešpory v Ludgeřovicích

Svatodušní zpívané nešpory v Ludgeřovicích

O slavnosti Ježíše Krista Krále v loňském roce se kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích rozezněl zpěvy žalmů a antifon nešpor zhudebněných P. Josefem Olejníkem. Mužský sbor vedený P. Vojtěchem Janštou přispěl k důstojnému průběhu večerní liturgie také na Květnou neděli tohoto roku. Nyní, na sklonku doby velikonoční, jste srdečně zváni k této veřejné modlitbě církve ze slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 20. května 2018 v 17:00 v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Plakát ke stažení v PDF Ondřej Talaš a Tomáš Sommer ...
Read More
Zpívané nedělní nešpory na Petrově

Zpívané nedělní nešpory na Petrově

"Neboť to je kadidlo a světlo lamp, které obětujeme Bohu stejně jako slavení tajemství posvátného stolu." (Theodor z Cyrrhu)   Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně iniciovala dne 10. prosince 2017, v rámci jubilea brněnské diecéze, slavnostní zpívané nešpory. Na Petrově tak vznikla nová tradice. Ke společné modlitbě zpívaných nešpor v katedrále jsou všichni zváni každou druhou neděli v měsíci vždy od 18.00 hodin. Plakát v PDF Ondřej Talaš a P. Jiří Janalík ...
Read More
České nebe v celoročním kalendáři

České nebe v celoročním kalendáři

Když tedy slavíme eucharistickou oběť, nejlépe se spojujeme s bohoslužbou nebeské církve, neboť se uctivou vzpomínkou sjednocujeme především se slavnou a ustavičnou pannou Marií, ale i se svatým Josefem, svatými apoštoly i mučedníky a všemi svatými. (Lumen gentium, čl. 50) Těší nás s jakou oblibou využíváte náš kalendář při přípravě na liturgii. Aby však tento web mohl stále více sloužit těm, kdo své hlasy pozvedají k oslavě Pána, zpřístupňujeme český sanktorál –  celoroční liturgický kalendář se svátky svatých. Český národní kalendář najdete i na webu liturgie.cz, kde můžete dohledat stupeň slavení či biblické texty. Na našem webu zase v obdobné sekci najdete hudební obsah, na který jste již zvyklí ze současného kalendária, ale bude k dispozici celoročně. Co bude v našich silách budeme postupně doplňovat. Dokončuje se nahrávání Nedělního graduálu a probíhají práce na novém žaltáři. Stále můžete zasílat své podněty z terénu. Děkujeme za Vaši spolupráci. Požehnaný, harmonicky košatý a intonačně dokonalý nový rok za redakci webu přejí P. Marcel Javora a Ondřej Talaš Foto: Panna...
Read More
Svou jasnou tvář

Svou jasnou tvář

Nahrávání, korektury a sazba Nedělního graduálu se pomalu blíží do finále. Zaposlouchejte se do antifony k přijímání pro 22. neděli v liturgickém mezidobí v podání Scholy OP. Antifonu Svou jasnou tvář najdete v připravovaném Nedělním graduálu pod číslem 460.   Ondřej Talaš...
Read More
Nahrávky nejen sváteční

Nahrávky nejen sváteční

"Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna." I takovými slovy můžeme vstoupit do liturgie těch, na kterých již projevila Boží sláva. Tyto liturgické texty zhudebněné P. Josefem Olejníkem najdete uspořádané ve Svátečním graduálu. Jeho přílohou je i CD s nazpívanými antifonami, které uveřejňujme i na těchto webových stránkách. Nově tedy v liturgickém kalendáři najdete nejen čísla antifon pro daný svátek, ale rovnou si můžete pustit i zvukovou stopu, aby se vám snáze vryla do paměti. Těmito texty se Církev modlí již staletí. Připojme se ke společenství našich přátel, zastánců a pomocníků, abychom za nimi připutovali v nebeský Jeruzalém, kde je náš domov.   -> Přejít k nahrávkám ->   Foto: mozaika Marka Rupnika Ondřej Talaš ...
Read More
10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

Tento víkend slaví farnost v Ostravě-Zábřehu 10 let posvěcení kostela Svatého Ducha. V roce 2007 napsal P. Olejník pro toto svěcení antifonu Jeruzaléme, přichází tvé světlo a velebnost Páně září nad tebou; národy budou kráčet ke tvému světlu, aleluja. (Iz 60,1.3) + Tob 13,8.13 Dnes je již tato antifona zařazena do Obřadního graduálu pod č. 936. Zveřejňujeme ji v pdf. Informace k průběhu oslav najdete na plakátu nebo na farním webu http://www.farnostoz.cz/ Kromě této antifony najdete v Obřadním graduálu množství dalších zpěvů k posvěcení kostela, oltáře či zvonu (927–939). Ondřej Talaš...
Read More