10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

10 let Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu

Tento víkend slaví farnost v Ostravě-Zábřehu 10 let posvěcení kostela Svatého Ducha. V roce 2007 napsal P. Olejník pro toto svěcení antifonu Jeruzaléme, přichází tvé světlo a velebnost Páně září nad tebou; národy budou kráčet ke tvému světlu, aleluja. (Iz 60,1.3) + Tob 13,8.13 Dnes je již tato antifona zařazena do Obřadního graduálu pod č. 936. Zveřejňujeme ji v pdf. Informace k průběhu oslav najdete na plakátu nebo na farním webu http://www.farnostoz.cz/ Kromě této antifony najdete v Obřadním graduálu množství dalších zpěvů k posvěcení kostela, oltáře či zvonu (927–939). Ondřej Talaš...
Read More
Biskupské svěcení v Olomouci

Biskupské svěcení v Olomouci

Letošní podzim čeká věřící olomoucké arcidiecéze událost, jež se naposledy odehrála před čtvrt stoletím. V sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava proběhne biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Na začátku roku jste se mohli svým hlasem připojit k modlitbě za biskupy. Nyní se v rámci přípravy podíváme na některá propria k biskupskému svěcení zhudebněná P. Josefem Olejníkem. Jaký bude v říjnu repertoár ještě nevíme. Avšak vzhledem k tradici hudebníků olomoucké katedrály je velká šance, že se společně připojíme svým hlasem k následujícím zpěvům z Obřadního graduálu: P. Josef Olejník – biskupské svěcení (Obřadní graduál)   Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170712olomoucka-katedrala-zazije-v-polovine-rijna-biskupske-sveceni Foto: František Jemelka   Ondřej Talaš...
Read More
Chvalte Hospodina 2017

Chvalte Hospodina 2017

Římskokatolická farnost Velká Bystřice srdečně zve na festival duchovní hudby   "Chvalte Hospodina" hudební poselství P. J. Olejníka   v sobotu 27. 5. 2017 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici   Program: 16:00 Festivalová vystoupení – varhanní koncert Ing. Vladimír Pavlík – varhaník ve Velké Polomi a Dolní Lhotě Markéta Prokopovičová – studentka JAMU v Brně Jan Gottwald – organolog Arcibiskupství olomouckého 17.30 Slavnostní mše svatá – celebruje P. Jakub Vavrečka Letos si připomínáme 100 let od zjevení ve Fatimě. Proto budeme slavit mši svatou ke cti Panny Marie, jejímž velkým ctitelem byl i P. Josef Olejník. Zpěvem bude mši sv. doprovázet Chrámový sbor z velké Bystřice pod vedením Ing. Ivy Juráňové. http://farnost-vbystrice.cz/ Marie Plesková a Ondřej Talaš...
Read More
Litanie při velikonoční vigílii

Litanie při velikonoční vigílii

Blíží se liturgie Svatého týdne, která je vrcholem celého liturgického roku. Při vigilii Vzkříšení zpíváme na začátku křestní bohoslužby Litanie. V dosud vydaných litaniích P. J. Olejníka pro Svatý týden lze najít několik invokací, kde je přízvuk umístěn nesprávně uprostřed slova (což je možné pouze u pěti- a víceslabičného slova, např. Svatý Ignáci z Antiochie, Svatý Athanasie). Příkladem takové chybně zapsané invokace je např. Svatý Františku a Dominiku, kde je přízvuk na "-mi-" ve slově "Dominiku", a pak také několik dalších, kde jsou čtyři slabiky na konci, a proto je zbytečné mít přízvuk uprostřed slova a zpívat několik not na jedné slabice, např. Svatý Michaeli, Svatá Maří Magdaléno, atd. Dále se sluší na tomto místě zdůraznit, že seznam světců je podle schváleného Českého misálu, a nepřísluší se ho nijak rozšiřovat, jak tomu je např. u Litanií ke všem svatým (viz Kancionál 068), které jsou rozšířeny o některé české světce. Je  však možné vložit jména křestních patronů (je-li křest), patronů kostela, apod. Litanie...
Read More
Aby všichni byli jedno

Aby všichni byli jedno

"Aby všichni byli jedno." Tuto větu z Ježíšovy modlitby si vybral za své biskupské heslo dnes zesnulý kardinál Miloslav Vlk. Jedná se o úryvek ze 17. kapitoly Janova evangelia (Jan 17,21).   Přinášíme dvě zhudebněné antifony s tímto textem. První se příhodně zpívá k přijímání ve mši při svěcení biskupů, kněží a jáhnů. V Obřadním graduálu je zařazena pod číslem 915.   Kromě 11. a 13. neděle v mezidobí se s tímto textem setkáme také při mši za jednotu křesťanů. V Obřadním graduálu č. 950.   Vzpomeňme v modlitbě.   Foto: R. Albrecht/Člověk a víra Ondřej Talaš...
Read More
Modlitba za biskupa

Modlitba za biskupa

Od dnešního dne, tj. 1. 2. 2017, se stal Mons. Josef Hrdlička, znám také jako autor duchovní literatury či řady písní v Kancionálu,  emeritním biskupem. Otec arcibiskup Jan Graubner již podal žádost o jmenování nového pomocného biskupa. V ostravsko-opavské diecézi se již za svého pomocného biskupa modlí několik týdnů. Vzhledem k hospitalizaci biskupa Františka Václava Lobkowicze, však proud modliteb směřuje i za něj. Podobně je tomu i v případe kardinála Miloslava Vlka. Také liturgie nám nabízí votivní formulář "Za biskupa". Antifony k této příležitosti, zhudebněné P. Josefem Olejníkem, přinášíme jako modlitbu hudebníků. Vstupní antifonu (Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem.) najdeme v Obřadním graduálu pod č. 942, antifonu k přijímání (Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.) pak pod č. 916. Modlitba za biskupa, v latinském jazyce (Orémus pro Antístite nostro…), je pod č. 943. Zdroje: http://www.ado.cz/clanek/svaty-otec-prijal-rezignaci-biskupa-hrdlicky http://www.doo.cz/posledni-zpravy/3198-informace-k-hospitalizaci-biskupa-frantiska-vaclava-lobkowicze.html http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=903 Foto: Člověk a víra Ondřej Talaš...
Read More
Řeholnice na Hromnice

Řeholnice na Hromnice

Svátek Uvedení Páně do chrámu slavili řeholníci a řeholnice olomoucké arcidiecéze v loňském roce milosrdenství v katedrále sv. Václava. Součástí repertoáru byly i antifony zhudebněné P. Josefem Olejníkem, které můžeme najít ve Vánočním graduálu pod č. 89–94. Při této příležitosti vznikly také nahrávky z této slavnosti, které Vám přinášíme. Doufáme, že dobře poslouží pro inspiraci či jako podpůrná výuková nahrávka. Jedná se o živý záznam. Omluvte prosím určité nedostatky s tím spojené. Zvláště zpěv k průvodu, kdy byl sbor řeholnic daleko od varhan. Foto: Radomír Muzikar/Člověk a víra Ondřej Talaš...
Read More
Nová podoba responzoriálních žalmů

Nová podoba responzoriálních žalmů

Od roku 1971 až po rok 2002 byly postupně vydávány responzoriální žalmy zhudebněné P. Josefem Olejníkem. S danými publikacemi se setkáváme na našich kůrech již řadu let. Všechna dosavadní vydání však byla pouze sazbou provizorně vydaných či pracovních verzí žalmů bez nějaké zásadnější edice. Některé žalmy se opakují, ale jednotlivé verze se liší, v několika případech byla vybrána chybná odpověď nebo celý žalm, jindy jsou uvedeny nesprávné verše žalmu, v žalmových textech se objevují překlepy, existence čtyř svazků je nepraktická a finančně náročná záležitost… Proto jsme se rozhodli připravit kritické vydání všech Responzoriálních žalmů P. Josefa Olejníka. Přečtěte si více na stránce Responzoriální žalmy. Prosíme o Váš názor. Vladimír Pavlík a Ondřej Talaš...
Read More
Vychází Olejníkův graduál pro svátky svatých

Vychází Olejníkův graduál pro svátky svatých

Vychází Olejníkův graduál pro svátky svatých. Takto informují stránky cirkev.cz (Katolická církev v České republice) i ado.cz (Arcibiskupství olomoucké): Matice cyrilometodějská připravila k vydání Sváteční graduál, zaměřený na nejvýznamnější část díla P. Josefa Olejníka – liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku. Kniha obsahuje zhudebněné proměnlivé texty mše svaté – vstupní antifony, zpěvy před evangeliem, zpěvy k obětnímu průvodu, antifony k přijímání a další. Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku nebo památce konkrétního světce („Vlastní zpěvy o svatých“). Jiná propria jsou společná, a je možné je použít během liturgického roku vícekrát („Společné zpěvy o svatých“). Propria vznikala podle potřeby jednotlivých liturgických slavností většinou na přání kněží nebo představitelů řádů. To se nakonec ukázalo jako nejšťastnější, protože zpěvy nevznikaly násilně, ale na základě konkrétních impulzů, které vtiskují zpěvům osobitý charakter. K tomu P. Josef Olejník uvedl: „Musel jsem psát, protože to po mně žádali, a to čím dál častěji k různým příležitostem. A já se snažil, aby to bylo opravdové, abych nepsal...
Read More
Sváteční graduál na pultech

Sváteční graduál na pultech

Vážení přátelé. V těchto dnech vychází po několikaletém úsilí Sváteční graduál od P. Josefa Olejníka v nakladatelství Matice cyrilometodějská: http://www.maticecm.cz/index.php?idakt=15&act=obchod&page=2 Sváteční graduál obsahuje liturgické zpěvy ke cti svatých (vlastní, či společná propria), podrobný seznam lze nalézt zde: http://maticecm.aetas.cz/gradual/ Zpěvy jsou vhodné pro jednohlasý zpěv s doprovodem varhan nebo pro sborový zpěv. Jak je již dobrým zvykem vydáváme zpěvník v malém formátu pro zpěváky a varhanní doprovod ve velkém formátu pro varhaníky (obsahuje též nahrávky všech zpěvů). Obojí je možné objednávat přes web Matice cyrilometodějské, telefonicky na +420 587 405 431, +420 733 741 841 (církevní síť), nebo přes e-mail: objednavky@maticecm.cz. Další informace o vydávání a šíření díla P. Josefa Olejníka naleznete na našem webu: http://www.josefolejnik.cz/. Prosím předejte tuto informaci všem, kdo by mohli mít o tuto publikaci zájem. S pozdravem Ing. Vladimír Pavlík Foto: Jana Hajdová...
Read More